20 aug. 2020

UUS TACHOSCAN CONTROL 6.3.0 VERSIOON

Täna tehti kättesaadvaks uusim programmi TachoScan Control 6.3.0 versioon, mille saab alla laadida meie veebilehelt aadressil: tachoscancontrol.com/et/laadi-alla/

 

Olulisimad muudatused:

 

Liikuvuspaketiga alates 20.08.2020 sisse viidud muudatuste rakendamine määrustes 561/2006 ja 165/2014. Kaasa arvatud:

 • Kahe järjestikuse lühendatud iganädalase puhkeaja kõrvalekalde analüüs
 • Juhi naasmise iganädalasele puhkeajale kodus rikkumine
 • Parvlaeva/rongi iganädalase katkestamisvõimalusega arvestamine
 • Iganädalasele puhkeajale naasmise sõiduaja pikendamise tingimuste analüüs
 • Regulaarse iganädalase puhkeaja rikkumine sõidukis
 • Võimalus määrata rikkumise analüüsimiseks igale juhile elu-/asukohariik
 • Riikide tabelite kuvamine kuugraafikus
 • Meeskonna vaheaegade analüüsiga seotud muudatused

Muud muudatused:

 • Nutikate sõidumeerikute üksikasjalike tehniliste andmete kuvamine
 • Üksikasjalik muudatuste loend

 

LIIKUVUSPAKETIGA ALATES 20.08.2020 SISSE VIIDUD MUUDATUSTE RAKENDAMINE MÄÄRUSTES 561/2006 JA 165/2014

 

TachoScan Control 6.3.0 tarkvaras on liikuvuspaketiga sisse viidud muudatused määrustesse 561/2006 ja 165/2014 vastavalt määrusele 2020/1054 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1054). Tarkvaramuudatused, eriti rikkumiste analüüs, rakenduvad andmetele automaatselt pärast 20. augustit 2020. Hoiatus! Muudatusi ei võeta arvesse, kui analüüsi ajal on valitud kontrollimise võimalus AETR-is.

 

Kahe järjestikuse lühendatud iganädalase puhkeperioodi kõrvalekalde analüüs

 

Juhi rikkumiste aruandes tuvastab ja analüüsib TachoScan Control tarkvara automaatselt kahe iganädalase puhkeaja järjest saamise tingimusi. Eriti:

 • puhkeaja sihtriigid riikide sisestuste ja GNSSi asukohtade põhjal:
  • lühendatud iganädalane maanteeaeg peaks olema saadud väljaspool ettevõtte asukohta ja juhi elukohariiki
  • regulaarne iganädalane puhkeaeg koos hüvitistega pärast lühendatud iganädalast puhkeaega tuleks võtta elu-/asukohariigis
  • võimalus keelata rikkumiste analüüsi seadetes riikide kannete analüüs
 • vastav hulk iganädalasi puhkeaegu
  • nelja järjestikuse nädala jooksul peaks olema vähemalt neli iganädalast puhkust, millest vähemalt kaks on regulaarsed
 • hüvitise saamine
  • lühendatud iganädalase puhkuse hüvitamine peaks toimuma vahetult enne järgmist regulaarset iganädalast puhkust

 

Juhi naasmise iganädalasele puhkeajale kodus rikkumine

 

Riigi sümbolite ja GNSS-i asukohtade sisestuste põhjal analüüsib tarkvara iga nelja nädala tagant vähemalt 45-tunnise puhkeaja jooksul juhi elu- või asukohariiki naasmise kohustuse täitmist. Kui naasmist ei tuvastata, toimub rikkumine:

 


 

Rikkumise kontrollimisel kontrollitakse riiki, kuid juhi täpset asu- või elukohta ei kontrollita. Analüüsiseadetes saate keelata ülalnimetatud rikkumiste analüüsi ja kuvamise.

 

Iganädalase puhkeaja katkestamisvõimalusega arvestamine parvlaeval/rongis

 

Tarkvara arvestab automaatselt võimalusega katkestada parvlaeval või rongis mitte ainult regulaarsed igapäevased (nagu varem), vaid ka lühendatud ja regulaarsed iganädalased puhkeajad vastavalt määruses 561/2006 kehtivatele sätetele.

 

 

Iganädalasele puhkeajale naasmise sõiduaja pikendamise tingimuste analüüs

 

Süsteem kontrollib automaatselt igapäevase ja iganädalase sõidu pikendamist ühe või kahe tunni võrra, kui naasete asu-/elukohta iganädalaseks puhkeajaks. Eriti arvestatakse riiki sisenemist puhkeaja alustamisel, puhkeaja pikkust ja 30-minutist pausi (kui sõiduaega ületatakse kahe tunni võrra). Nendele tingimustele vastavuse tuvastamise korral kuvatakse igapäevase, iganädalase või liiga hilise igapäevase puhkamise rikkumised kui „kinnitamata” rikkumised.

 

 

Regulaarse iganädalase puhkeaja rikkumine sõidukis

 

Sõidumeerikusse sisestatud kaardi teabe põhjal väljastab süsteem üle 45-tunnise puhkeaja jooksul rikkumise „Regulaarne iganädalane puhkus sõidukis”. Lisatud on võimalus seadistada tolerants, mis aktsepteerib sisestatud kaarti puhkeaja alustamisel ja lõpetamisel vaikimisi 15 minutit.

 

Võimalus määrata rikkumise analüüsimiseks igale juhile elu-/asukohariik

 

Juhi vaates on lisatud võimalus määrata asu-/elukohariik. Vaikimisi on see ettevõtte andmetest kopeeritud riik, kuid seda saab iga juhi jaoks eraldi muuta. Seda riiki kasutatakse muu hulgas selleks, et analüüsida järjest kahe lühendatud iganädalase puhkuse kõrvalekallet või juhi naasmist asu-/elukohta.

 

Riikide tabelite kuvamine kuugraafikus

 

Kuugraafikusse on lisatud tööde alustamise/lõpuleviimise riigi kannete sümbolite kuvamine – see hõlbustab uute rikkumiste kontrollimist.

 

 

Meeskonna vaheaegade analüüsiga seotud muudatused

 

Tarkvara analüüsib meeskonna saadavust kui pausi, kui juhid vastavad määruse 561/2006 artikli 4 tingimustele, st on koos kohal igal juhtimisperioodil (välja arvatud esimene tund). Mitmeliikmelise meeskona põhimõtete täitmata jätmise korral tõstetakse selle olemasolu siniselt esile, mis tähendab, et pideva sõidu perioodil seda ei loeta. Päevakaardile on lisatud ka võimalus käsitsi märgistada, kas antud kättesaadavust meeskonnas arvestatakse pausina.

 

 

MUUD MUUDATUSED

 

Nutikate sõidumeerikute üksikasjalike tehniliste andmete kuvamine

 

Sõidumeerikute andmetesse on tehtud mitmeid muudatusi, et kuvada rohkem nutikate sõidumeerikute andmeid. Vahekaardil „tehnilised andmed” kuvatakse nutikate sõidumeerikute korral lisaks ka teave plommide kohta, teave liikumisanduri enamate ühenduste kohta, teave välise GNSS-rajatise kohta.

 

Üksikasjalik muudatuste loend

 

TachoScan Control 6.3.0 uusimas versioonis on sisse viidud mitmeid muid muudatusi ja õigusi. Neid kõiki näete üksikasjalikus muudatuste loendis >>>

Üksikasjalik muudatuste loend on saadaval ka programmi abitasandil.

 

 

Värskendus on kõikidele aktiivse garantiiga tarkvara TachoScan Control omavatele teenistustele tasuta.

 

Juhul, kui ajakohastata versioonist 3.x või varasemast, sooritatakse uuema versiooni esmakordsel käivitamisel automaatne aktiveerimine versioonile TachoScan Control 6.3.0, seepärast on esmakordse käivitamise sooritamine soovitatav teha aktiivse internetiühendusega. Juhul, kui internetiühendus ei ole võimalik, võtke ühendust meie teenindusosakonnaga manuaalse aktivatsiooni teostamiseks. Juhul, kui tekib probleeme programmi ajakohastamise või aktiveerimisega, võtke ühendust teenindusosakonnaga, helistades numbril +48 33 496 58 72 või saates maili aadressil serwis@inelo.pl.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl