06 aug. 2021

Teine osa EÜ ametlikust selgitusest liikuvuse paketi kohta

Euroopa Komisjon avaldas ametlike küsimuste ja vastuste teise osa liikuvuspaketi sätete tõlgendamise kohta. Esimene osa tehti kättesaadavaks Euroopa Komisjoni ametlikul veebilehel kõigis ELi ametlikes keeltes, sealhulgas poola keeles, selle aasta veebruaris.

 

Kommentaarid puudutavad eelkõige juba 20. augustist 2020 kehtivate reeglitega seotud küsimusi – eriti iganädalaste puhkeaegadega seonduvat. Euroopa Komisjon ei ole hajutanud kõiki kahtlusi eeskirjade tõlgendamisel. Antud vastustest võib muu hulgas välja lugeda, et:

 

– kahe järjestikuse lühendatud iganädalase puhkeaja hüvitis tuleb täielikult välja võtta enne kuue 24-tunnise perioodi lõppu pärast viimast lühendatud iganädalast puhkeaega;

– täiendavad puhkeajad, mis ületavad 24 tundi, ei nõua hüvitamist, kui kahte lühendatud iganädalast puhkeaega kasutatakse järjest;

– meeskonna puhul on võimalik kasutada valmisolekut vaheajana pideva sõidu ajal kahes osas, s.o 15 + 30 minutit;

– regulaarse iganädalase puhkeaja salongis veetmise keeld (üle 45 tunni) kehtib ka füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate juhtide kohta.

 

Kokku vastati küsimuste ja vastuste teise osa raames 16 küsimusele. Praegu on vastused saadaval inglise keeles, kuid varsti tõlgitakse need teistesse keeltesse. PDF-faili küsimuste ja vastustega saab alla laadida lingilt:

https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/qa_mobipack_part_ii.pdf.

 

Tuleb märkida, et Euroopa Komisjon sätestab, et küsimuste ja vastuste kogumiku koostaksid komisjoni talitused ning et see ei ole komisjonile siduv. Ainult Euroopa Liidu Kohus on pädev tõlgendama ELi õigust. Samuti teatati, et selgitusi laiendatakse täiendavate näidetega.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl