19 nov. 2019

Tarkvaraga TachoScan Control on tuvastatud enneolematu skaala rikkumisi

Ettevõtte INELO programmis TachoScan Control analüüsitud nutisõidumeerikute andmed võimaldasid elusloomade Valgevenest Saksamaale transpordi kontrollimisel tuvastada olulisi väärtegusid.

Kurikuulus rikkumiste rekord

16. oktoobril 2019. a pidasid Białystok WITD (vojevoodkonna maanteetranspordi inspektoraat) inspektorid kiirteel S8, Rzędzianys paiknevas punktis, kontrollimiseks kinni Poolast pärineva, elusloomade veoks mõeldud veoki juhi. Kui sõiduki tehniline seisund ei äratanud mingeid kahtlusi, siis sõidumeeriku massimälust ja sõiduki meeskonna juhtide kaartidelt pärinevate andmete analüüs näitas rekordilise arvu väärtegusid.

Kontrollile alluvas ajavahemikus, ehk 28 päeva + 1, tuvastati kokku lausa 40 rikkumist, sellised nagu:

  • nõutud päevase lühendatud puhkeaja lühendamine
  • päevase sõidukijuhtimise aja ületamine
  • ilma vaheajata sõidukijuhtimise maksimaalse aja ületamine
  • eelmisest nädalasest puhkeperioodist 6 järjestikuse 24 tunnise perioodi ületamine
  • kahenädalase sõidukijuhtimise maksimaalse aja ületamine
  • nädalase sõidukijuhtimise lubatud aja ületamine
  • ametlikult kinnitatud ja tehniliselt korras sõidumeeriku väär teenindamine või lahti ühendamine, mis põhjustab graafikus või juhikaardil juhi tegevuste, sõiduki kiiruse või läbitud tee registreerimata jätmise
  • juhikaardilt andmete tähtajalise allalaadimise kohustuse rikkumine.

Teenitud karistus tervise ja turvalisuse ohustamise eest

Väärtegude nii suur arv tõi kaasa veokijuhtidele rahatrahvide määramise 21 550 zł suuruses summas. Kaubavedajale määrati rahatrahv 12 tuhat zł. See on transpordiettevõtte juhile määratav maksimaalne karistus. Ilma sellise piiranguta oleks kaubavedaja pidanud maksma tunduvalt rohkem, isegi kuni 107 500 zł.

Karistus oli kindlasti ära teenitud, sest rikkudes järjekindlalt eeskirju, seadsid autojuhid ohtu nii enda kui teiste maanteeliikluses osalejate tervise ja turvalisuse. Samaaegselt võisid rikkumised mõjutada ka veetavate loomade heaolu, seega edastati neid puudutav teave asukohapõhiselt pädevale vojevoodkonna veterinaarile.

Nutisõidumeeriku kehtivad andmed

Rikkumised võimaldas tuvastada nutisõidumeerik, mis, meenutame, paigaldatakse alates 15. septembrist kõikidesse selle kuupäeva järgselt registreeritud uutesse sõidukitesse. Nutisõidumeerikud annavad kontrollteenistustele väärtegude kontrollimisel märkimisväärselt suuremused võimalused, mh tänu täiendavatele lokaliseerimise andmetele, mille lugemine eelmiste põlvkondade seadmetes võimalik ei olnud.

Analüüsimine tarkvaraga TachoScan Control

Nutisõidumeerikult andmete lugemiseks ja analüüsimiseks kasutati ettevõtte INELO poolt kontrollteenistuste tarbeks loodud ja uue põlvkonna seadmetele kohandatud tarkvara TachoScan Control. Geolokaliseerimise andmeid võib tarkvaras analüüsida juba septembrist, ehk nutisõidumeerikute ja uute juhikaartide turule jõudmise hetkest.  Korrektne analüüs ei oleks võimalik, kui TachoScan Control ei kuvaks loetavalt kõiki andmeid, st kaardil asukoha määramise andmeid koos optimaalse marsruudi ja riigi, kus sõiduk asus, kiire ülevaatega ning ei omaks rikkumiste analüüsimiseks, ilma kaardita sõitmise puhul, kaardita sõitude konkreetsetele juhtidele määramise võimalust. Lõpuks rõhutavad seda ka inspektorid ise: „Tähelepanu väärib sõidumeerikult allalaetud andmete analüüsimisel, läbiviidud kontrollimise puhul tegeliku olukorra tuvastamisel erakordselt suureks abiks olevate uute geolokaliseerimise andmete saadavus.”

Allikas: WITD

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl