12 okt. 2017

TachoScan Control võtab üle kontrollid Ukraina teedel

Peatselt annab INELO tänu Poola ITD inspektsiooni soovitusele Ukraina Riiklikule Transpordiohutuse Teenistusele (DSBT UkrTransBezpeka) üle 78 TachoScan Control tarkvara litsentsi. Tegu on juba 15. riigiga Euroopas ja 31. inspektsiooniga, mis kasutab INELO programmi.

 

DSBT UkrTransBezpeka on hiljuti loodud Ukraina ametiasutus, mille asutas Ukraina infrastruktuuri minister. Poola ITD omas olulist rolli DSBT UkrTransBezpeka

 

Inspektsiooni loomisel inspektorite väljaõppes ning haldusstruktuuri kujundamises. 20. juunil anti inspektsioonile õigus läbi viia maanteetransporti kontrolle Ukraina territooriumil. DSBT UkrTransBezpeka valis teiste rikkumiste tuvastamise meetodite hulgast just TachoScan Control tarkvara, tuginedes valiku tegemisel 14 Euroopa riigi inspektsiooni ja täitevasutuse kogemustele ning arvamustele.

 

TachoScan Control on tööriist täitevasutustele, mis võimaldab teostada andmeanalüüse seoses rikkumistega sõidukijuhtide tööajas ning tuvastada manipuleerimisi tõhusamalt kui varem. See on välja töötatud koostöös suurimaid Euroopa ametiasutusi esindavate inspektoritega. Aastate jooksul oleme oma tarkvara täiustanud, kasutades selleks nende teadmisi ja Euroopa teedel tehtavate kontrollide käigus saadud kogemusi. Praegu kasutab tarkvara üle 3500 inspektsiooni ja riigiteenistuja, sealhulgas Briti DVSA, Saksa BAG ja Poola ITD.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl