10 juuni 2021

Šoti politsei valis Tachoscan Controli

Šoti politsei ühineb suure hulga Euroopa inspektsioonidega, kes hindavad tarkvara TachoScan Control – IT-lahendust autojuhtide tööajaarvelduse kontrollimiseks. Seega saavad Inelo programmist Euroopas kasu juba 42 inspektsiooni.

 

Lepingu alusel allkirjastatud tellimusega algab Šoti politsei koostöö Ineloga vähemalt kolmeks aastaks, mida võib pikendada veel kaheks aastaks.

 

Inelo eksperdid viivad peagi läbi neljapäevase koolituse kahele enam kui 40 politseiniku suurusele rühmale, et nad saaksid täielikult ära kasutada individuaalsetele nõuetele kohandatud tarkvara, võimaldades inspektoritel vormistada karistusi vastavalt kehtivatele tariifidele ja määrustele.

 

Šoti politsei, kes ühineb programmi Tachoscan Control kasutavate kontrolliasutustega suuremates Euroopa riikides, ainult kinnitab seda, et Inelo tarkvara on konkurentsitult parim ja sellest on saanud inspektsioonide esimene valik.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl