05 aug. 2019

Rootsi Transpordiagentuur valis ettevõtte INELO programmi Tachoscan Control

INELO poolt toodetavad autojuhtide tööaja arvestuse kontrollimise IT lahendused said hankeprotsessi käigus Rootsi Transpordiagentuuri (Swedish Transport Agency, STA) kõrgeima hinnangu osaliseks.

Sellega liitus Rootsi 19 riigiga, kus Tachoscan Control toetab kontrollteenistusi liiklusohutuse taseme tõstmisel ja sõidukijuhtide tööaja arvestusega seotud seaduste järgimise kontrollimisel.

 

STA hoolitseb maanteede liiklusohutuse eest Bielska-Białas loodud programmiga

STA on Rootsi Valitsuse poolt 2010. aastal ellukutsutud Transpordiagentuur. Muuhulgas kuulub Agentuuri ülesannete hulka võimudele, ettevõtetele, organisatsioonidele ja kodanikele endile ühiste liiklusohutuse reeglite koostamine ja jõustamine. Agentuur koosneb maantee-, raudtee-, lennu- ja meretranspordi endistest kontrollorganitest. See on riigi poolt rahastatav aga osaliselt sõltumatu valitsusasutus. Selle eesmärgiks on juurutada valmis turvasüsteeme, mida võidakse välja töötada koostöös eraettevõtete ja välispartneritega. Ettevõte Inelo, veoautode juhtide tööaja õige arvestuse kontrollimiseks kasutatava kõrgkvaliteetse IT lahenduse tarnijana, kuulub just nende viimaste hulka.

Leping, väärtuses 1,3 miljonit złotti, allkirjastati neljaks aastaks kahekordse pikendamise ajaga (iga kord kaheks aastaks). Enne selle allkirjastamist kohandas INELO tarkvara poole aasta jooksul Rootsi inspektsiooni vajadustele. Lisaks sellele sai see positiivse hinnangu osaliseks jõudlustestis, mis põhines kolme kuu jooksul sada sõidukit ja kolmsada autojuhti hõlmavatel kontrollimistel.

Agentuur hakkab Bielska-Biała ettevõtte tarkvaraga tööle juba alates 2020. aasta maikuust. Tachoscan Control-i hakatakse kasutama inspekteerimistel muuhulgas professionaalsetele autojuhtidele tööd andvates ettevõtetes. Kõikide Rootsi agentuuri poolt ette võetavate initsiatiivide eesmärgiks on mh liiklusohutuse tõstmine, silmas pidades Nullvisiooni, ehk teedel liiklusõnnetuste arvu vähendamise kaugeleulatuvat plaani.

 

Suure logistilise potentsiaaliga riik

Rootslased on välja töötanud oma projekti, mille eesmärgiks on hukkunutega ja raskete vigastustega lõppenud liiklusõnnetuste välistamine ning on sellega kogu maailmale eeskujuks. Rootsi kokku 579,564 kilomeetri pikkune teedevõrk (sealhulgas 1,913 km kiirteid) on Euroopa teede infrastruktuuridest üheks parimaks. The World Economic Forum hindas seda 7 punkti süsteemis 5,5 punktiga, asetades Rootsi ülemaailmsel skaalal 18-le kohale. Lisaks sellele märgib The World Bank, Skandinaavia Kuningriigi, Logistics Performance Index raames, logistikaturu ja maailmaturu potentsiaali arvesse võttes, muude riikide seas kolmandal kohal olevaks. Just siin tegutsevad Vana Maailma võtmetähtsusega logistikakeskused, mh DB Schenker Logistics, DPDHL ja DSV. Maanteeliiklusele mitte väiksema tähtsusega on paljudesse Euroopa riikidesse kaupu eksportivad kodumaised ettevõtted, nt H&M, Volvo ja Ericsson. Nagu Inelo andmetest tuleneb transporditakse kõige rohkem kaupa Norrasse (18 prots), Saksamaale (16 prots) ja Poola (15 prots). Tänu kõikidele nendele teguritele on Rootsi logistiliseks keskuseks ja riigi lõunaosas toimub tihe transiitliiklus, milles oma osa on ka Poola autojuhtidel.

 

Tachoscan Control-i kasutab juba 37 kontrollteenistust

Rootsi Transpordiagentuur liitus programmi Tachoscan Control kasutavate kontrollteenistustega 38-na. Tänu ettevõtte INELO tarkvara kõrgele kvaliteedile ja pidevale arendamisele on see suurimate Euroopa riikide kontrollorganite esimeseks valikuks. Tarkvara toetab ametnike tööd mh Poolas, Prantsusmaal, Saksamaal, Suurbritannias, Hollandis ja Taanis. Programmi nii suur laienemine peaks rõõmustama ka programmiga 4Trans oma autojuhtide arvestusi teostavaid Poola veoettevõtteid. Sest moodul Tachoscan võimaldab neil verifitseerida rikkumisi viisil, nagu seda juba 20 Euroopa riigi inspektsioonid näevad.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl