12 nov. 2019

Riiklik Tööinspektsioon tähistab oma 100. aastapäeva ja arutleb töömaailma võimaluste ning väljakutsete üle 4.0 ajastul

25. septembril 2019. aastal sai Wrocławis paiknev Riikliku Tööinspektsiooni õppekeskus toimumiskohaks Riikliku Tööinspektsiooni 100. aastapäeva tähistamise raames korraldatud rahvusvahelisele konverentsile „Töömaailma võimalused ning väljakutsed 4.0 ajastul”.

Ürituses osalesid ka Inelo eksperdid, kes esitlesid vaheaegadel oma tarkvara TachoScanControl, mida kasutavad ka RTi inspektorid.

 

RTi 100. aastapäeva tähistamiseks põhjuse andev üritus, mille võõrustajaks oli Tööinspektsiooni peainspektor Wiesław Łyszczek, tõi kokku tööinspektsioonide ülemad ja eksperdid ligi 17-st Euroopa Liidu riigist. Külaliste seas olid ts Kõrgemate tööinspektorite komitee, Rahvusvahelise tööinspektsioonide liidu, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu ning samuti ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni esindajad.

 

Konverents oli jaotatud kaheks temaatiliseks plokiks, mille käigus käsitleti kaasaegsete tehnoloogiate rolli tööohutuse kontekstis ning pidevalt muutuvas töökeskkonnas ka inimesi puudutavaid küsimusi. Kõigile kohalviibijatele oli see võimaluseks arutleda väljakutsete üle, milline saab olema tööohutuse vajadus 4.0 ajastul nii, et selles ei ununeks inimese poolt mängitud roll

 

Ühena paljudest esinejatest luges Töö peainspektsiooni kaadrite ja koolituste osakonna asedirektor Iwona Hadacz ette Seimi esimehe kirja, milles rõhutati, et tänase päeva seisuga on Riiklik Tööinspektsioon põlvkondi kestnud töö tulemusena riigi arengule vaieldamatud mõju avaldavaks kaasaegseks ametkonnaks. Uuenduslikust iseloomust annab tunnistust ka fakt, et inspektorid kasutavad juba ammu autojuhtide töö kontrollimise ja tööaja arvestuse registreerimise eesrindlikku tarkvara – TachoScan Control, mis võimaldab mh nutisõidumeerikute andmete alusel töötajatele kuuluva töötasu väljaarvestamist. 4.0 ajastu laialdaselt arutletud teema andis põhjuse kõneleda meie ekspertidega – Mateusz Włochi ja Michał Franczykiga ja kuulda nende seisukohti TSL sektoris saabuvate muutuste kohta. Selge on, et 4.0 ajastu hakkab tööinspektsiooni töötamise viisi mõjutama ja Riikliku Tööinspektsiooni hetketegevus kinnitab saabuvate muutustega kaasamineku valmidust.

 

Rohkem võib ürituse teemal lugeda leheküljel https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/105057,miedzynarodowa-konferencja-we-wroclawiu.html.
Kutsume ühtlasi külastama ka RTi 100-aastast tegevust kirjeldavat spetsiaalset juubelivitriini https://100-lecie.pip.gov.pl/.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl