26 juuli 2017

REGULATSIOONIDE TÕLGENDAMISE ÜHTLUSTAMINE ÜLE KOGU EUROOPA – CORTE TÖÖTAB MUUDATUSTE ETTEPANEKU KALLAL, MIDA ESITADA EUROOPA KOMISJONILE

Uued regulatsioonid on olulised mitte ainult veoettevõtetele ja juhtidele, vaid ka inspektoritele, ministeeriumidele, sõidumeerikute ja andmeanalüüsitarkvara tootjatele.

Lisaks viimasel ajal palju arutatud teemadele, nagu näiteks mobiilsuspakett ja nutikate sõidumeerikute reeglid, arutati ka üle Euroopa ühtlustatud regulatsioonide tõlgendamise ettepanekut. Arvutusnõuete töörühma asjatundjad valmistavad ette dokumenti, mis saadetakse Euroopa Komisjonile konsulteerimiseks arvatavasti selle aasta lõpuks. Dokumendi heakskiit ja praegusesse TRACE-i programmi kaasamine võimaldaks ühtlustada kontrollorganite tööd ja seeläbi transpordiettevõtete ja juhtide tööd kõigis Euroopa riikides.

 

28.-29. juunil toimus järjekordne CORTE juhatuse koosolek, kus arutati üksikasjalikult Euroopa Komisjoni ettepanekuid, sealhulgas ka maanteepaketti. Sügisel kavatsevad konföderatsiooni liikmed kommentaarid kokku koguda ja Euroopa Liidule üle anda. Teine oluline teema, mida samuti komisjoniga arutatakse, on arvutusreeglite töörühma koostatud dokument. Töörühma liikmed on alates 2014. aastast töötanud süsteemi kallal, mis võimaldaks rikkumiste analüüsi kõikides Euroopa riikides ühtlustada. Asjatundjad tõid välja, et praegune TRACE-i programm ei ole kõikides olukordades rakendatav. See tähendab, et sellest tulenevalt tõlgendavad eri kontrollorganid samu määrusi erinevalt. CORTE pakutud muudatusettepanekut kirjeldab Inelo Małgorzata Stocerz, kes on konföderatsiooni juhatuses ainuke Poola esindaja.

 

CORTE ja arvutusreeglite töörühm koostasid esimest korda nii üksikasjaliku ja ülevaatliku dokumendi rikkumiste arvutamise ja analüüsimise kohta. Varem saatsime Euroopa Komisjonile eraldiseisvaid ettepanekuid, mida siis arutati. Me eeldame, et dokumendi lõplik versioon valmib aasta lõpuks. Ettepanek võidakse võtta vastu mitmel eri moel. Komisjon võib dokumendi lihtsalt heaks kiita ja seejärel soovitada selle juhisena avaldada. Teine võimalus on, et see kaasatakse TRACE’i programmi, mis ühtlustab inspektorite tööd mitmes riigis ning mille järgi koolitatakse kõiki inspektoreid kogu Euroopas. CORTE ise märgib aga, et dokument pole täielik. Seetõttu on me ettepanekul juures näited rikkumistest ja olulistest olukordadest, mis ei ole selged ja ei tulene otseselt määrustest. Loodame, et komisjon võtab ettevalmistatud dokumendi vastu, et uued toetavad muudatused kehtiks koos kõigi teiste sätetega. Rikkumiste analüüsi reeglite ühtlustamine kõikides Euroopa riikides ja eri inspektorite vajadustele vastava lahenduse pakkumine on väga oluline.

 

CORTE liikmeks kutsumine

 

CORTE on üks kuulsamaid rahvusvahelisi transpordiühendusi ja loodi 2004. aastal mitme Euroopa Liidu riigi kõrge esindaja algatusel. Selle peamine eesmärk on ühendada Euroopa ja teiste riikide inimesi ja asutusi, kes vastutavad maanteetranspordi, ohutuse ja liiklusohutuse eest. Konföderatsiooni kuuluvad peamiselt inspektorite esindajad, taristu- ja transpordiministeeriumid, juhikaartide ja sõidumeerikute valmistajad ning transporditarkvara ja -seadmete valmistajad. Juulikuise kohtumise ajal teatasid juhatuse praegused liikmed, et soovivad asjatundjate ringi laiendada ning kutsuda konföderatsiooni veel transpordiettevõtteid. Senini oli ettevõtete peamine esindaja Rahvusvaheline Maanteetranspordi Liit (IRU).

 

Lähitulevikus hakkab CORTE juhatus transpordiettevõtteid otsima ja konföderatsiooni kutsuma. Arvan, et sellise kutse võib saada mõni Poola või teise riigi ühendus. Ühendustel on võimalik end vabatahtlikult pakkuda ja anda teada soovist konföderatsiooniga liituda. Rõhutan, et tegu ei pea üldse olema rahvusvahelise ühendusega. CORTE ekspertrühma kuuluvad ka Euroopa Liitu mittekuuluvad liikmed, kelle näiteks on eelmise kohtumise võõrustaja,“ ütles Małgorzata Stocerz.

 

Juunikuine CORTE juhatuse kohtumine peeti Serbia Maanteeohutuseameti erikutsel. CORTE juhatuse esindajatele tutvustati, kuidas töötab 2014. aastal loodud Serbia maanteeohutusamet. Hetkel on asutuses 60 inspektorit ja see kasvab hoogsalt.

 

Huvitaval kombel on kuni 90% Serbias valmistatud sõidumeerikutest analoogsed. Ainult 10% on digimeerikud. Teistes Euroopa Liitu kuuluvates riikides võib näha vastupidiseid arve. Sellest hoolimata peame arvestama, et Serbia kontrollorganid tõstavad ja parendavad pidevalt oma pädevust. Serbias sõitvad juhid peaksid arvestama, et inspektorid võivad neid kontrollida. „Serbia ei ole enam riik, kust saab rikkumise korral karistamata läbi sõita,“ lõpetas Małgorzata Stocerz.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl