09 jaan. 2019

PRANTSUSMAA VALIS OMA KONTROLLTEENISTUSTELE PROGRAMMI INELO

Euroopa suurimad riigid on  ettevõtte INELO programmi tunnistanud oma kontrollteenistuste jaoks parimaks lahenduseks. Nüüd liitus kasutajate ringiga ka Prantsusmaa.

 

Lausa kuni 1050 litsentsi Prantsuse teenistustele

Prantsusmaa ökoloogia-, arendus- ja säästva arengu ministeerium tunnistas ettevõtte INELO programmi TachoScan Control kõige professionaalsemaks, Prantsusmaal sõidukijuhtide tööaega kontrollivatele teenistustele mõeldud seadmeks. Tänu sellele otsusele kasutavad Maanteetranspordi Inspektsiooni, Sandarmeeria, Politsei ja Tolliteenistuse ametnikud kontrollimiseks Poola IT lahendust. Tellimus puudutab isegi kuni 1050 litsentsi. Spetsiaalselt Prantsuse eeskirjadele kohandatud tarkvara on, professionaalsete sõidukijuhtide töös väärkäitumiste tuvastamiseks ja liiklusohutuse taseme tõstmiseks, teenistustele asendamatuks tööriistaks. Lisaks sellele viivad INELO Poola eksperdid, programmi funktsioneerimise reeglite tutvustamiseks, Prantsuse inspektoritele ja ametnikele läbi tsükli koolitusi.

 

Keerulised eeskirjad ja põhjalikud kontrollimised 

Prantsusmaa on meie veoettevõtetele oluliseks reisisuunaks. Kaubavedu sellesse riigi teostab lausa 14% sõidukijuhtidest, samuti on see ka punktiks teel Suurbritanniasse. Samal ajal on see aga, rohke bürokraatia ja piiravate eeskirjade seisukohalt, väga nõudlik turg. Prantsuse Vabariigi territooriumile saadetud juhil peab olema kaasas prantsuskeelne komplekt dokumente, selliseid nagu lähetuskinnitus, tööleping (ajutise tööjõu agentuuri töötajatele – tähtajalise tööaja ja töötaja eraldamise lepingute koopiad) ja „A1’’ trükis (tunnistus Poolas sotsiaalkindlustusametile allumise kohta). Lisaks sellele peab ettevõte Vabariigis omama esindajat, kes vastutab dokumentide säilitamise ja kontrollimise korral teenistustega suhtlemise eest. Raskemaid kui 3,5 tonniseid veokeid kontrollivad teenistused on tuntud oma põhjalikkuse ja sagedate kontrollimiste poolest. Ülalkirjeldatud eeskirjade järgimist ja sõidumeerikuid, mille abil saab tõendada, kas juht ei ole sooritanud mingeid rikkumisi ning on töö- ja puhkeaega õigesti kasutanud, kontrollitakse väga üksikasjalikult.

 

Arvesta oma juhte sarnaselt inspektsioonidega

Lisaks Prantsusmaale, Saksamaale ja Suurbritanniale toetab INELO tarkvara ametnikke nende igapäevases töös Rumeenias, Tšehhis, Eestis ning Leedus ja Lätis, Hollandis, Luksemburgis, Slovakkias ning Sloveenias. Hiljuti liitus partnerite ringiga ka Zurychi  Politsei ja Makedoonia Maanteetranspordi Inspektsioon. Meenutamata ei tohi jätta ka meie kodumaiseid kontrollteenistusi. See on kasulik lahendus veoettevõtetele, mis arvestavad sõidukijuhte programmiga 4Trans, sest tänu moodulile Tachoscan võivad nad tuvastada rikkumisi samal moel nagu inspektsioonid neid näevad.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl