07 okt. 2019

Mobiilsuspakett – tööd käivitusid

24.  septembril (teisipäev) toimus Euroopa Parlamendi Transpordikomisjonis (TRAN) mobiilsuspaketti edasist saatust puudutav hääletamine.

 

Mobiilsuspakett – hääletamise tulemused

 

Järgmisesse tööetappi suunati kõik Euroopa Parlamendis esimesel lugemisel eelnevalt läbihääletatud dokumendid. Erinevad osad võeti vastu ühehäälselt:

  • juhtide delegeerimine maanteetranspordi sektoris – häälte jaotus: 28 hääletajat poolt, 16 vastu ja 3 ei hääletanud;
  • pauside, puhkeaegade, sõidukijuhtimise maksimaalsed ajavahemikud – 30 hääletasid poolt, 15 vastu, 2 ei hääletanud;
  • juurdepääs transporditurule – 30 poolt, 14 vastu, 2 ei hääletanud.

 

Mobiilsuspakett – Trilog

 

Sellega on ametlikult alanud Parlamendi poolt vastuvõetud eeskirju puudutavad institutsioonidevahelised läbirääkimised (Trilog).

 

Pärast valimisperioodist tulenevat pikemat vaheaega on asutud Mobiilsuspaketi sätete kallal tööde kokkuvõtmisele. Poolthäälte ülekaal näitab, et pärast valimisi Parlamendi jõudude vahekorras erilisi muutusi ei ole. Euroopa Komisjoni seisukoht esitati juba pärast EP-s hääletamist ja leevendavaid juurdekirjutusi, võib öelda – ignoreeriti täielikult. Nüüd on aeg EL Nõukogu käes, mis enne Paketi saatust määravate otsuste vastuvõtmist nn „trilogi” raames, seadusandliku menetluse pikendamise vältimiseks Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga rea kohtumisi läbi viib. See on Poola transpordi suhtes ebasoodsate ettepanekute leevendamise või kõrvaldamise viimaseks võimaluseks. Tänase päeva hääletamistulemused ei ole Poola kaubavedaja seisukohalt kindlasti heaks uudiseks – kommenteerib Kamil Wolański, OCRK ekspert.

 

Allikas: https://twitter.com/ep_transport

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl