21 veebr. 2020

Liikuvuspakett – veel üks samm selja taga, teame kavandatud kuupäevi

20.02.2020 toimus järjekordne kohtumine, mille käigus kinnitas Euroopa Liidu Nõukogu läbirääkimiste (kolmepoolsete kohtumiste) raames vastu võetud liikuvuspaketi poliitilise kokkuleppe.

 

Esimese lugemise aeg Euroopa Liidu Nõukogus

Pärast leppe heakskiitmist on nüüd esimese lugemise aeg Euroopa Liidu Nõukogus, mis on tõenäoliselt vaid formaalsus. Huvitav on see, et vaatamata sellele, et esimest lugemist ei ole veel toimunud, esitleti Euroopa Parlamendis liikuvuspaketi viimase hääletuse kuupäeva, mis oli TRANi ajakava kohaselt ette nähtud selle aasta juunis.

 

Mida see tähendab?

Kui Euroopa Parlament liikuvuspaketi lõplikult heaks kiidab, hakkavad määruse nr 561/2006 esimesed muudatused kehtima 20 päeva pärast alates nende avaldamisest, st juuni ja juuli vahetusel. Veoettevõtte seisukohalt näivad kõige olulisemad olevat autojuhi kohustuslik koju naasmine iga nelja nädala tagant ja uued tingimused kahe järjestikuse lühendatud nädalase puhkuse võtmiseks. Ülejäänud muudatuste jaoks on ette nähtud pikem ettevalmistusperiood – vähemalt 18 kuud pärast eeskirjade avaldamist.

 

Kas liikuvuspaketti saab takistada?

Liikuvuspaketi takistamine, olgugi, et see tundub võimatu, on tõenäoline. Kõige suuremat otsustavust näitavad sealjuures üles Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, kelle jaoks on need eeskirjad ebasoodsad. Tegemist on erinevatel tasanditel võetavate meetmetega – alates Euroopa Parlamendi liikmete veenmisest ja ametlike märkuste esitamisest kuni kaebamiseni Euroopa Liidu Kohtusse. Kõige enam kahtlusi tekitavad turulepääsu käsitlevad sätted ehk sõiduki kohustuslik tagasipöördumine ettevõtte baasi (asukohariigis) iga kaheksa nädala tagant ning neljapäevane kabotaažikeeld samas riigis ja sama sõidukiga. Üks vastuargumentidest on suurenenud tühisõitude arvu mõju hindamise puudumine, millel võib olla keskkonnale negatiivne mõju, mis ei ole kooskõlas ELi poliitikaga, ja nn roheline tehing. Euroopa Komisjon kinnitas ametlikult, et hoolimata reservatsioonidest võib paketi sätted heaks kiita ja 18 kuu jooksul enne nende jõustumist tehakse nende kahjuliku keskkonnamõju hindamine, mis toob tõenäoliselt kaasa täiendavate muudatuste tegemise.

Ootame edasisi arenguid. Teavitame teid kõigist muudatustest.

 

Eeldatav edasine liikuvuspaketi õigusloomeprotsess

https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html#step1

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl