08 juuni 2018

Liikuvuse pakett ja arukad sõidumeerikud – CORTE edastab märkused

Rahvusvaheline Konföderatsioon The Confederation of Organizations in Road Transport Enforcement (CORTE) pidas Brüsselis oma järjekordse istungjärgu.

Kahepäevane kohtumine oli pühendatud, 2019. aasta juunist kõikidele uutele veoautodele kohustuslikele, nn arukatele sõidumeerikutele ja liikuvuse paketti puudutavatele ettepanekutele.

 

CORTE on üks tuntumaid, 2004. aastal mitme Euroopa Liidu riigi täitevvõimu initsiatiivil asutatud, rahvusvahelisi platvorme. Platvormi peamiseks eesmärgiks on Euroopa ja selle väliste riikide maanteetranspordi, turvalisuse ning liiklusohutuse eest vastutavate inimeste ning organisatsioonide kokku viimine. CORTE viimase, mai lõpus aset leidnud, kohtumise ajal pöörati erilist tähelepanu nn arukate sõidumeerikutega seotud eeskirjadele. Konföderatsiooni esindajad rõhutasid, et veoautode tootjad vajavad uute tehnoloogiate juurutamiseks vähemalt 6 kuud. Seetõttu on erakordselt oluline uue turvasüsteemi, andmestruktuuri ja sõidumeerikute uute kaartide ettevalmistamisega seotud tööde võimalikult kiire lõpetamine.

 

Sõidumeerikute ja veoautode tootjatel on uute eeskirjadega kohandumiseks aina vähem aega. Samal ajal ilmuvad ikka veel järjekordsed muudatuste ettepanekud. Seoses süsteemi keerulisusega ohustaks aga igasugune modifikatsioonide sisseviimine uute sõidumeerikute määratud tähtajaks juurutamist märkimisväärselt. Viivitus ükskõik millises valdkonnas võib kaasa tuua sõidumeerikute paigaldamiseks valmisoleku kuupäeva edasilükkumise – räägib Piotr Żółty, organisatsioonis CORTE ettevõtet INELO esindav Peaekspert.

 

Liikuvuse paketti puudutavad järgnevad märkused

 

Kohtumise käigus arutlesid osalejad ka järgnevate, Euroopa Parlamendis Liikuvuse paketi kallal tehtavate tööde raames avaldatud muudatusi puudutavate ettepanekute üle. Enim tähelepanu pühendati sõidumeerikute kohustuslikule paigaldamisele bussidesse ja üle 2,4 tonni kaaluvatesse sõidukitesse ning sõidukijuhtide puhkaega käsitlevatele, väljapakutud eeskirjadele.

 

Üks tähtsaimatest, läbirääkimiste käigus üles kerkinud muudatustest, on sõidumeerikute paigaldamise kohustus alla 3,5 tonnistesse sõidukitesse, ehk siis populaarsetesse bussidesse. Selline nõue peaks puudutama ainult rahvusvahelises transpordis kasutatavaid busse, mille kaal ületab 2,4 tonni. Tekkis ka mõte vabastada sõidumeerikute paigaldamise kohustusest, peamiselt tee ja transpordi infrastruktuuri ehituses kasutatavad, üle 44 tonnised sõidukid – lisab Piotr Żółty.

 

Kasutajad tõstatasid ka sõidukijuhtide puhkeaegu puudutavate ettekirjutuste lahknevuse probleemi. CORTE liikmed pöörasid tähelepanu sõidukijuhtidele välja pakutud nädalaste puhkeaegade reeglite erinevusele kauba ja inimeste vedude korra. Käesoleval ajal peab kahe nädala jooksul puhkeaja kätte saama vahekorras vähemalt üks korrapärane puhkeaeg ja üks lühem. Liikuvuse paketis ilmus ettepanek, et puhkused võetaks välja mudelina, nelja nädala jooksul vähemalt kaks korrapärast puhkeaega ja kaks lühemat, mis suurendaks sõidukijuhtide tööaja paindlikkust. Paraku jõuti Euroopa Parlamendis toimunud läbirääkimiste käigus otsusele rakendada uut meetodit ainult asjade ja praegust, inimeste veo korral.

 

Juhtisime tähelepanu faktile, et selline töö arvestamise viis põhjustab tööaja kontrollimisega tõsiseid probleeme. Sõidukijuht võib ju sõita nii kaupa kui inimesi vedades vaheldumisi. Sellisel juhul on väga raske määratleda, milliste reeglite alusel tema tööaega arvestada  selgitab Piotr Żółty.

 

CORTE kohtumise käigus arutleti enamuste läbirääkimise käigus registreeritud ettepanekute üle. Oluline on fakt, et paljud neist esitati Euroopa transpordiliitude initsiatiivil.

 

Käesoleval ajal võetakse puhkeajad välja mudelina 45 minutit või 15 minutit pluss 30 hiljemalt peale 4,5 tundi sõitu. Arvestatud on nii, et pausi saaks jaotada 3-ks 15 minuti pikkuseks osaks, kusjuures arvesse ei läheks paus esimese kahe sõidutunni jooksul. Tehti ka ettepanek, et nädalase korrapärase puhkeaja võiks katkestada parvlaeva ülesõiduga, kui see kestab katkestusteta vähemalt 24 tundi. See on oluline neile sõidukijuhtidele, kes teostavad väga pikki sõitusid ja veedavad parvlaeval enam kui ööpäeva. Liikuvuse paketi lõppversiooni arutatakse Parlamendi istungitel pidevalt, samaaegselt käib töö selle kallal ka Nõukogu kohtumistel. CORTE poolt väljatöötatud märkuste kokkuvõttega dokument antakse Euroopa Parlamendile üle veel juunikuus –  lisab Piotr Żółty.

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl