06 märts 2019

Intelligentne sõidumeerik INELO ekspertide kätes

INELO grupp asub intelligentsetelt sõidumeerikutelt andmete lugemise ja analüüsimise eesrindlike tarkvarade ning seadmete kallal teostatavate tööde järgmisele etapile. See on võimalik tänu varustatusele ühe esimese intelligentse seadmega VDO 4.0.

 

Esimene intelligentne sõidumeerik

VDO sõidumeerik versioonis 4.0 on uue põlvkonna esimene, tüübikinnituse saanud, nn intelligentne sõidumeerik. Sellest tulenevalt, et on juba paigaldatav üldkasutatavatel teedel liiklevatesse sõidukitesse. Järgmiseks intelligentsete sõidumeerikute tootjaks võib olla ettevõte Stoneridge, mis teavitab peatselt lisaga 1C (2016/799/EL) kooskõlas oleva seadme oma kaubamärgi all tootmisest

 

Kehtiv alates 15 juunist

Juba peatselt paigaldatakse uued sõidumeerikud kohustuslikena kõikidesse peale 15. juunit 2019. aastal registreeritud sõidukitesse*. Nimetatud kuupäev on lõplik ja tuleneb määrusest 165/2014/EL. Uued seaded hakkavad ilmuma juba varem, sest nende paigaldamine toimub enamasti sõidukite tootmisprotsessi käigus. Tehased on hakanud intelligentseid sõidumeerikuid toodetavatesse sõidukitesse juba juurutama.

 

Mis uusi sõidumeerikuid eristab?

Olulisimad muutused eelmise põlvkonnaga võrreldes:

  • Intelligentsed sõidumeerikud on varustatud kahe täiendava kasutajaliidesega:
    • GNSS (valikuline antenn – nr 2 graafikal) – hakkab eelkõige vastutama töö alustamisel, lõpetamisel (alustamise ja lõpetamise riigi sisestamise korral) ja iga 3 tunni sõidu järel sõiduki paiknemise/asukoha sõidumeerikus registreerimise eest. Manipuleerimise nähtude piiramiseks hakkab moodul toimima ka liikumise teise signaalina.
    • DSRC (kohustuslik antenn – nr 1 graafikal) – kontrollteenistuste poolt sõidumeerikult manipuleerimisele viitavat teavet kauglugev moodul. Kogutud andmeid kasutatakse eranditult kahtlusaluste sõidukite eelvalikuks. Tähelepanu! See ei tähenda inspektsiooni poolt sõidumeeriku ja juhi kaardi kõikide andmete kauglugemise võimalust.
  • Sõidumeerikute uus kaitse – nt uute, kalibreerimise ajal sõidumeerikusse salvestatavate numbritega plommide, muudetavate krüptovõtmete ja uue liikumisanduri läbi (nr 3).
  • Uue põlvkonna kaardid: sõidukijuhtide, ettevõtjate, inspektsiooni ja töökoja – oluline on, et senised juhtide, ettevõtjate ja inspektsiooni kaardid hakkavad koostööd tegema ka uute sõidumeerikutega. Need kaardid saavad olema tagasipöörduvalt ühilduvad ka eelmise põlvkonna sõidumeerikutega.
  • Lihtsam ühendamine intelligentsete transpordisüsteemidega – sõidumeerikult olulisima teabe (nt sõidukijuhi käesolev tegutsemine, kiirus, andmed CAN siinilt jne) transpordiettevõtte vabaltvalitud süsteemi jooksvalt edastamise võimalus ka Bluetooth läbi.

 

 

Mida muudatused sõidukijuhtidele ja kaubavedajatele tähendavad?

Esimesed kogemused näitavad, et uue sõidumeeriku kasutamine ei hakka sõidukijuhile ja ettevõtjale raskusi tekitama. Enamus praegustest funktsioonidest ei erine kasutuses siiani kasutatavatest millegi poolest.

Paraku peavad ettevõtjad ja kontrollteenistused arvestama sõidumeerikutelt andmete allalaadimise ja analüüsimise seadmete ning tarkvara väljavahetamise või värskendamisega. Samuti kasvab ka sellise sõidumeeriku kalibreerimise kulu, mh kontrollitavate osade arvu suurenemise ja uue plommimise läbi. Kõige rohkem muudatusi ootab sõidumeerikute teeninduse ja kalibreerimisega tegelevaid töökodasid.

Järgnevates teavitustes hakkame edastama digitaalsete sõidumeerikute uue süsteemi juurutamisega seotud edasisi üksikasju koos praktiliste näidetega.

 

*Kõikidesse, määrusega 561/2006/EÜ kooskõlas olevatesse, peamiselt üle 3,5t täismassiga ja konstruktsiooniliselt enam kui 9 inimese veoks ette nähtud sõidukitesse.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl