18 juuni 2019

Inelo ja TachoScan Control saavad uuteks nutisõidumeerikuteks ja teise põlvkonna kaartideks valmis olema

Nagu juba teavitasime muutuvad uued nutisõidumeerikud uutele (registreeritud) sõidukitele kohustuslikuks alates 15 juunist 2019. See tuleneb määruse EU 2016/799 (lisa 1C) ja määruse EU 2014/165 eeskirjadest.

 

Seoses INELO toodete kohandamisega selliste sõidumeerikutega töötamiseks sooviksime teavitada saabuvatest muudatustest, mis on seotud tarkvara TachoScan Control ja sõidumeerikutelt ning juhikaartidelt andmete lugemiseks kasutatavate INELO seadmete kasutamisega.

Tarkvara TachoScan Control

 

Tarkvara TachoScan Control on võimalik värskendada alates 17-st juunist 2019, et kasutajad saaksid uut versiooni kasutama hakata nutisõidumeerikute ja uute juhikaartide jõustumise hetkel. Peale värskendamist hakkab tarkvara analüüsima ja kuvama kõiki nutisõidumeerikutelt ning samuti ka teise põlvkonna juhikaartidelt allalaetud andmeid. Ilmuvad ka analüüsi lihtsustavad uued funktsioonid, millest hakkame koos värskendamisega üksikasjalikult teavitama. Tarkvara värskendamine on kõikidele, programmile kehtivat garantiid omavatele inspektsioonidele, tasuta.

 

Andmete allalaadimise seadmed

Nutisõidumeerikult kõikide andmete allalaadimiseks on INELO seadmete tarkvara värskendamine või seadmete uute vastu väljavahetamine vältimatu. TachoReader Combo Plus seadmeid (tähega “A” seerianumbri lõpus) ja kõiki TachoReader Basic seadmeid saab värskendada alates esmaspäevast, 17. juunist 2019. Ülejäänud seadmed paraku värskendamise võimalust ei oma, see-eest juurutatakse aga nende seadmete eelistingimustel väljavahetamise programm. Värskendamisele mitte kuuluvate seadmete väljavahetamise programmi üksikasjadega tutvumiseks võta meiega ühendust. Samaaegselt teavitame, et kõik peale 17. juunit 2019 Inelos ostetud uued seadmed võimaldavad nutisõidumeerikute andmeid lugeda standardina.

Peale 1. jaanuari 2019 ostetud TachoReader Combo Plus ja TachoReader Basic seadmetele on värskendamine tasuta ning enne seda kuupäeva ostetud seadmete värskendamise maksumus saab olema 75 Euro.


Praktiline teave

Kooskõlas määrusega EU 2016/799 (lisa 1C) on II põlvkonna juhikaardi andmete lugemisel selline lugemine võimalik ka seniste seadmetega (ehk värskenduseta seadmetega). Paraku ei hakka loetud andmed aga sisaldama nutisõidumeeriku poolt registreeritud lisasektsioone, nt teavet asukoha kohta. See-eest võivad sõidumeerikute tootjad võimaldada, aga ei pea seda tegema, sõidumeeriku lugemisel vana struktuuriga kooskõlas töötavate seadmetega (värskenduseta seadmetega) andmete allalaadimist. Õiguslikuks aluseks on määruse EU 2016/799 lisa 1C nõue MIG_015.

 

Nutisõidumeerikute andmeid analüüsiva TachoScan Control ver 5.0 ekraaninäide.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl