12 apr. 2016

INELO ESINDAJA CORTE JUHATUSES!

Maanteetranspordi kontrollorganite konföderatsioon (CORTE) on üks tuntumaid rahvusvahelisi transpordiühendusi, mis loodi ja tegutseb selle nimel, et ühendada Euroopa ja teiste riikide inimesi ja asutusi, kes vastutavad liiklusohutuse, -turvalisuse ja maanteetranspordi eest.

 

CORTE tegevuste hulka kuulub transpordi kohta käivate Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide analüüs ja hindamine ning õigusaktide jõustamine. CORTE ühendab riiklikud transpordiametid ja transpordiühendused.

 

 

Małgorzata Stocerz

CORTE tegevust juhib CORTE juhatus. See on ühenduse kõrgeim tase. Oleme uhked, et Inelo esindaja Małgorzata Stocerz, kes on eksportmüügi osakonna juhataja ja kontrollorganite teenuste võtmekliendi haldur, valiti CORTE juhatuse liikmeks.

 

CORTE tegeleb eri tegevustega, millest kõige olulisemad on järgmised:

 

  • Infolehtede tootmine – CORTE liikmete ja riiklike asutuste ning ELi peamiste transpordiasutusega koostöös koostatud dokumendid, mida ei jõustata rahvusvaheliselt
  • Ajakirja Road Transport Law, uudiskirjade ja pressiteadete väljaandmine
  • Olla võrgustikuks ja platvormiks, mis ühendab kontrollorganeid, transpordiühendusi ja transporditööstust, et omavahel teadmisi jagada
  • Rahvusvahelistest projektidest ja töörühmadest osavõtmine

 

CORTE-t juhib juhatus koos nõukoguga CORTE juhatus, mis vastutab otsuste ja konföderatsiooni üldiste tegevusstrateegiate eest. Małgorzata Stocerzi CORTE juhatuse liikmeks valimine tõestab me klientidele taas kord, et meie jagatud teadmised on usaldusväärsed ja neile võib loota.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl