07 mai 2019

EURSAADIKUD HÄÄLETASID SÕIDUMEERIKUD AUTOBUSSIDESSE

Kaubavedajatele olulisi muudatusi toova Liikuvuse paketi hääletuse kaja ei ole veel vaikinud aga silmapiirile on ilmunud juba järgmine transpordialane revolutsioon. Lisaks raskeveokitele võtsid eurosaadikud käsile ka alla 3,5 tonnist transporti reguleerivad eeskirjad.

 

Euroopa Parlament otsustas töösse võtta Määruse 561/2006, tänu millele sõiduki juhtimise aega, puhke- ja vaheaegade kasutamist puudutavad regulatsioonid, mida nõuti varem vaid sõidukitega DMC > 3,5 tonni tehtavates vedudes, leiavad rakendust rahvusvahelises transpordis kasutatavate DMC > 2,4 tonniste sõidukite puhul. See peaks olema järgmine samm maanteetranspordi turu eeskirjade ühtlustamisel. Tööd asjaomaste muudatuste kallal käivad juba mõnda aega ja nende üle arutleti mh rahvusvahelise konföderatsiooni The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement (CORTE) kohtumiste käigus, kus enim tähelepanu pühendati autobussidesse ja üle 2,4 tonnistesse sõidukitesse sõidumeerikute paigaldamise kohustusele aga ka sõidukijuhtide puhkeaja kasutust puudutavatele regulatsioonidele. Nii 10. jaanuari 2019. aasta EL määruse muudatused, millest oli juttu juba määruses 165/2014, kui määruse 1072/2009 muudatuste ettepanekud andsid märku muutustest, mis peavad kaasa tooma olukorra, kus aja registreerijad juurutatakse sõidukitesse massiga alla 3,5 tonni.

 

Euroopa Parlamendi poolt aktsepteeritud muudatuste mõistes peab igasse rahvusvahelist asjade vedu teostavasse sõidukisse, mille lubatud kogumass koos sadul- või kesktelghaagisega ületab 2,4 tonni, olema paigaldatud digitaalne sõidumeerik. Lisaks sellele saab juhil olema nimeline juhikaart, millele märgitakse kõik toimingud, sellised nagu sõiduki juhtimise, muu töö, saadaoleku ja seisu aeg.

 

Sõidumeerikute paigaldamise kohustust puudutavad regulatsioonid on formaalselt läbi hääletatud. Kui Euroopa Liidu Nõukogu võtab Liikuvuse paketi vastu – muutub meerik autobussides, niinimetatud väikeste sõidukitega teostatavates rahvusvahelistes maanteevedudes, revolutsiooniks. Sellest sõltumata peavad Poola bussijuhid Läände sõites juba nüüd meeles pidama, et paljudes Euroopa riikides on juhi tööaega reguleerivad eeskirjad, sealhulgas muidugi ka alla 3,5 tonnistele sõidukitele, palju rangemad ja tingimusteta täitmisele kuuluvad. Näiteks Prantsusmaal on kooskõlas tööaegade eeskirjade hiljuti värskendatud juhistega – kõik juhid (sealhulgas välismaised) kohustatud oma töötatud töö- ja puhketunnid üles kirjutama Kontrollraamatusse (Livert individuel de contrôle), aga see võib olla ka muu tööaega kinnitav dokument. Nende puudumine on kõrgelt karistatav – alates 90 kuni isegi 750 euroni – kommenteerib OCRK ekspert Łukasz Włoch.

 

Alla 3,5 t sõidukite sõidumeerikutega seotud nõuded peavad lahendama autobusside juhtide tööaja arvestuse kahtlusalused küsimused ja otsustavalt toetama maanteetranspordi turvalisuse tõusu. Autobusside juhid võivad, võimalikke pettusi välistavalt, ühtlustatud standarditele vastavalt töötama hakata, mis peaks TSL sektoris mõjuma soodsalt tööturu stimuleerimisele.

 

Probleem on tõsine , sest võib puudutada isegi 100 tuhandet sõidukit.  Eelkõige ilmneb siin sõiduturvalisuse aga ka sotsiaalne aspekt, st kaadri ja töökoha mõõde, sest registreerija puudumine raskendab oluliselt tunnitasude ja puhkeaja väljaarvestamist – räägib Łukasz Włoch, OCRK.

 

Kahjuks on medalil ka teine pool. Mõningad dokumentide käitlemist puudutavad EL eeskirjad on formuleeritud küllaltki rangelt ja võivad seetõttu veoettevõtete töö administratiivset osa negatiivselt mõjutada. Jääb üle vaid olukorra edasist arengut oodata.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl