04 aug. 2020

Euroopa Liidu ametlikus ajakirjas välja kuulutatud liikuvuspakett– teame uute sätete jõustumis kuupäeva

Täna, 31 juulil, avaldati ametlikult Liikuvuspaketi uued määrused. See tähendab, et juba 20 päeva pärast jõustuvad uued  sõidu ja puhkeaja eeskirjad!

Teame ka uute eeskirjadega seonduvaid numbreid:

 

  • Määrus UE 2020/1054, mis viib sisse muudatused määruses 561/2006 (sõidu ja puhkeaeg) ning 165/2014 (tahhograafid) – enamik uusi eeskirju  jõustub juba  20 augustist 2020 aastal. Eraldi tuleb tähelepanu pöörata  kohustuslikule juhi tagasipöördumisele baasi, maksimaalselt  iga 4 nädala järelt ning uued eeskirjad nädala siseste puhkuste kohta.
  • Määrus UE 2020/1055, mis viib sisse muudatused määruses 1071 ning 1072/2009 (pääs turule) – siin jõustub enamus eeskirjadest   2022 aasta veebruarist. Tähelepanu tuleb pöörata  sõiduki kohustuslikule  naasemisele baasi  iga  8 nädala järel ja  4 päevasele keelule sama sõiduki kabotaaziks samas riigis.
  • Direktiiv UE 2020/1057 – juhtide lähetamise eeskirjade muutumine – enamus eeskirjadest  jõustub samuti  2022 aasta veebruarist. Sel juhul tuleks erilist tähelepanu pöörata delegeerimisele kuuluvate vedude kindlaksmääramisele, vajadusele kasutada täielikke kollektiivlepinguid ning hüvitiste ja ühekordsete maksete miinimumpalga hulka arvamata jätmise probleemidele.

 

Täistekst uute eeskirjadega on leitav EL ametlikus ajakirjas:

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=PL

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl