08 jaan. 2018

EUROOPA KOMISJONI TEHTUD MUUDATUSTEGA MAANTEETRANSPORDIS HOITAKSE KOKKU 1,4 MILJARDIT EUROT AASTAS

Euroopa Komisjoni hinnangul säästetakse seoses muudatustega maanteetranspordis aastatel 2025–2035 kuni 1,4 miljardi eurot aastas. Kokkuhoid tuleneb peamiselt eCall-süsteemi kasutuselevõtust, täpsemast sõiduaja arvestusest ja ebaseaduslike kabotaažvedude vähenemisest.

 

Teise sõidumeerikufoorumi raames esitleti Euroopa Komisjoni tellitud aurannet, milles analüüsitakse võimalikke muudatusi transpordisektoris nende tõhususe seisukohalt. Esitatud andmed näitavad, et kaasaaegsete seadmete kasutuselevõtuga võib kaasneda märkimisväärne kokkuhoid. Illegaalsete kabotaažvedude vähendamisest saadav tulu võib ulatuda 300 miljoni euroni aastas. Omaette teemaks on eCall-süsteemi (üleeuroopaline kiire liiklusõnnetustest teavitamise süsteem) kasutuselevõtt ja sõidukijuhi tööaja täpsem jälgimine, mille tulemusel saavutatakse keskmine aastane kokkuhoid suuruses kuni 900 miljonit eurot. Teisest küljest võib kontrollide tõhustamine Euroopa maanteedel hoida aastas kokku keskmiselt 200 miljoni eurot.

 

„Nagu rõhutas Euroopa Komisjon, on edu aluseks muudatuste kohustuslik kasutuselevõtt kogu ELi piires. Üksikute riikide vabatahtlik liitumine arukate sõidumeerikute algatusega ei võimaldaks saavutada umbes 1,4 miljardi suurust aastast kokkuhoidu. Seega on kõikidele liikmesriikidele kohustuslik võtta süsteem kasutusele aastaks 2025. Komisjoni hinnangul kujunevad suurimateks võitjateks riigid ja üldsus, säästes ligikaudu 5 miljardit eurot,“ ütles üritusel osalenud INELO ekspert Piotr Żółty.

 

Sõidumeerikufoorumi peamine eesmärk oli esitleda unikaalse liiklusjärelvalve süsteemi kasutuselevõtu kohta tehtud kompleksanalüüsi (tehniline, majanduslik, õiguslik, poliitiline külg). Nagu rõhutasid ürituse korraldajad, on oodatud rahalise kokkuhoiu saavutamise eeldusteks sõidumeerikute ja erinevate arukate süsteemide koostoimimine ning parendused transpordiseaduse jõustamises.

 

„Sõidumeerikufoorumil esitleti uutele sõidumeerikutele mõeldud muudatusi, mis hõlmasid peamiselt seadmete funktsionaalsust mõjutavaid parandusi. Praegu on transpordiettevõtjate jaoks oluline teave see, et kaasaegsed süsteemid töötavad ka vanade juhi- ja ettevõtte kaartidega. Seetõttu ei tarvitse uute sõidumeerikute turule jõudmisel kehtivaid ettevõtete ja juhtide poolt kasutatavaid kaarte välja vahetada,“ teatab Piotr Żółty.

 

Tegu oli juba teise digitaalsetele sõidumeerikutele pühendatud kohtumisega, mille korraldas Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraat (DG MOVE). Osalejate hulka kuulusid peamiselt valdkonna asjatundjad ja Euroopa riikide esindajad, liiklusjärelvalveasutused, sõidumeerikute tootjad, tarkvaraarendajad ning autoklubide esindajad. Järgmine kohtumine on planeeritud 2018. aasta neljandasse kvartalisse.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl