31 märts 2021

Euroopa Komisjon avaldab tariifid

Autoveoeeskirjade rikkumiste raskusastme ühine klassifikatsioon on veel üks oluline samm rahvusvahelise õiguse ühtse ja eelkõige tõhusa jõustamise suunas Euroopa Liidus.

See kujutab endast ühist lähtepunkti liikmesriikidele riiklike kontrolli- ja karistussüsteemide kohandamisel, halduskoostöö tihendamisel ning autojuhtide ja ettevõtjate võrdse kohtlemise tagamisel.

 

Sellega paneb määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 19 lõige 1 liikmesriikidele kohustuse teavitada komisjoni käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 165/2014 sätete rikkumise korral kohaldatavaid karistusi puudutavatest siseriiklikest eeskirjadest. Tuleb tähele panna, et pärast ajakohastatud raskusastme klassifikatsiooni vastuvõtmist võib osutuda vajalikuks riiklike karistussüsteemide kohandamine, võttes arvesse 1. liikuvuspaketiga kehtestatud uusi reegleid.

 

Ametlikul veebilehel on Euroopa Liit avaldanud väljavõtted tariifidest:

 

Hetkel puudub veel teave viiest liikmesriigist: Belgiast, Iirimaalt, Itaaliast, Maltalt ja Rumeeniast.

 

Praegu on tariifid kättesaadavad ainult inglise keeles, kuid vastavalt määrusele nr 561 tehakse need kättesaadavaks kõigis ELi keeltes. Tariifid on standarditud ja sarnased määruse 2016/403 tabeliga:

 

Väärib märkimist, et mõned riigid on märkinud otselingid konkreetse riigi õigusaktidele (tariifidele). Kuid tabelid ei sisalda kõiki karistusi, nt neid, mis on seotud 45-tunnise puhkeajaga sõidukikabiinis, ning mida vedajad sageli küsivad, kuid mis sisaldavad hoopis teavet muude võimalike ja mitte ainult rahaliste tagajärgede kohta. Huvitav on ka asjaolu, et enamik riike ei ole oma õiguskorras veel uute rikkumistega seotud karistusi kehtestanud, nt juhi iga 4 nädala järel koduriiki naasmise korraldamise küsimus.

 

Kõigist muudatustest teavitame teid jooksvalt.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl