17 märts 2021

Esimene kontrolliteenuste veebikonverents, mille korraldasid Inelo Grupp, Corte ja Euroopa Komisjon

Enam kui 30 riigi 50 eri kontrolliasutuse ligi 130 esindajat osalesid rahvusvahelisel Euroopa kontrolliteenuste veebikonverentsil, mille korraldas Inelo Grupp koos Autovedude kontrolliorganisatsioonide konföderatsiooni (CORTE) juhatusega.

Täielikult liikuvuspaketiga seotud küsimustele pühendatud videokonverentsi erikülalised olid Euroopa Komisjoni delegaadid.

 

3 märtsil 2021 toimus tänapäevaseid sidevahendeid kasutades koosolek, kus arutati nii liikuvuspaketiga seotud küsimusi kontrolliasutuste tõlgenduses kui ka uute transpordieeskirjade praktilist rakendamist Euroopa Liidus. Meie korraldatud üritus oli ka vastus kontrolliasutuste, vedajate ja isegi Euroopa Komisjoni püstitatud küsimustele. Õiglase turulepääsu ja konkurentsi seisukohast on hädavajalik järjepidev tõlgendamine ning selgete ja proportsionaalsete eeskirjade loomine, mida kõik reguleerivad asutused saavad kogu Euroopa Liidus hõlpsasti rakendada. Seda enam soovime tänada kõiki osalejaid nii suure osaluse ja ühiste järelduste eest, mis võimaldavad meil paremini mõista liikuvuspaketi sätteid ja nendega kohaneda. Kutsume teid lugema ürituse kirjeldust.

 

Konverentsi esimese osa avas Inelo Grupi ekspert Michał Franczyk, kes tegi sissejuhatuseks kokkuvõtte uutest muudatustest Euroopa Liidu autovedusid reguleerivates eeskirjades. Ta tuletas meelde, et eelmise aasta 20. augustil jõustusid kogu Euroopa Liidus autojuhtide sõidu- ja puhkeaja muudatused ning eeskirjade hilisemad uuendused, sealhulgas lähetamine ja turulepääs, jõustuvad 2022. aasta alguses. Inès Maillart Euroopa Komisjonist alustas oma kõnet sõidu- ja puhkeaja eeskirjade küsimusest, mida peame juba täitma. Lisaks juhtis ta tähelepanu lähitulevikus rakendatavatele eeskirjadele, andes seeläbi kontrolliasutustele ülevaate, mis neid lähitulevikus ees ootab, sealhulgas reaalajas juurdepääsule ERRU-le teekontrollide ajal. Oluline on see, et Inès Maillart ei unustanud vedajaid, tuletades meelde, et Euroopa Komisjon esitas küsimuste ja vastuste vormis selgitused, et aidata nii neid kui ka autojuhte ja kontrolliasutusi uute eeskirjade õigel kohaldamisel. Küsimuste ja vastuste esimene versioon on nüüd saadaval, välja on kuulutatud küsimuste laiendamine ning teada antud vastustest muudele olulistele ja häirivatele küsimustele.

 

Milline on nutikate sõidumeerikute tulevik? Sellele küsimusele vastas teine ​​esineja, seekord CORTE esindaja Rémy Russotto. Lähtepunktiks olid sõidumeerikud, mida me praegu kasutame, liikudes sujuvalt üle olulisele teemale muudatustest, mis neid seadmeid aastatel 2023–2025 liikuvuspaketi sätete tõttu ees ootavad. Rémy Russotto tutvustas üksikasjalikult nutikate sõidumeerikute praeguseid ja uusi funktsioone. Kontrolliasutused saavad juba loota andmetele töö alustamise ja lõpetamise riikide, GNSS-i asukohtade ning tulevikus ka piiride ületamise või maha- ja pealelaadimiskohtade kohta. Inspektorid hindavad teekontrollide käigus kindlasti kavandatud muudatusi.

 

Konverentsi päevakord oli väga pingeline ja iga sõnavõtuga kaasnesid arvukad küsimused, millest arenesid sageli konstruktiivsed arutelud. Seetõttu võttis pärast vaheaega hoogu maha võtmata sõna Bernardo Martinez de Miguel Euroopa Komisjonist, selgitades DSRC-tehnoloogia kasutamist sõidumeerikutes ning sõidukite kaugvaliku võimalusi manipulatsioonide ja rikkumiste avastamiseks. Osalejad said DSRC abil rohkem teada sõidumeeriku eelvaliku ja kauglugemise praktilisest toimimisest. Väärib märkimist, et selliseid andmeid saab tarkvara TachoScan Control kohe analüüsida, andes seega inspektorile teavet, kas peatada antud sõiduk üksikasjalikuks läbivaatuseks.

 

Teemat jätkas ekspert Jarosław Szczotka Inelo Grupist, kes andis nõu, kuidas saaks liikuvuspaketi uusi regulatsioone praktikas kasutada, kasutades sõidumeerikute poolt juba edastatud andmeid automatiseerimiseks ja kontrollide tõhususe suurendamiseks. Inelo ekspert näitas muu hulgas esimese põlvkonna nutikatesse sõidumeerikutesse ilmunud GNSSi ja DSRC kasutamise võimalusi ning seda, kuidas automatiseerida liikuvuspaketiga seotud uute reeglite kontrollimist, sealhulgas näiteks, kas juht korraldas iga nelja nädala tagant tagasipöördumise baasi või koju, tingimusi kahe lühendatud iganädalase puhkeaja pidamiseks järjest või lisatingimusi sõiduaja pikendamiseks ettevõtte operatsioonikeskusesse naasmisega.

 

Kõige lõpus võttis teist korda sõna CORTE esindaja Rémy Russotto, kes rääkis erinevustest AETR-i ja määruse 561/2006 vahel. Ta rõhutas, et praegu käib töö AETR-i muutmiseks ning tutvustas ka nutisõidumeerikute kasutamise kavasid vedudel kolmandatesse riikidesse ja kolmandatest riikidest. Sellega lõpetas CORTE esindaja kõik sõnavõtud, jättes aega aruteludeks ja ettekannete kokkuvõtteks.

 

Tahaksime märkida, et rahvusvaheline veebikonverents on CORTE, Euroopa Komisjoni ja Inelo Grupi vahelise koostöö suur edusamm. Nagu rõhutab Inelo Grupi rahvusvahelise ettevõtluse arendusdirektor Piotr Yellow: „Uute eeskirjade ettevalmistamine ja rakendamine on pikk ja keeruline protsess kõigi osapoolte – mitte ainult Euroopa Komisjoni, transpordiettevõtete ja autojuhtide, vaid ka kontrolliasutuste jaoks, mis mängivad uute eeskirjade kontrollimisel ja järgimisel väga olulist rolli.

 

Sellised kohtumised võimaldavad nii tõsta teadlikkust kui ka välja töötada eeskirjade ühtne tõlgendus, mis on eriti oluline rahvusvahelise transpordiga tegelevate transpordiettevõtete puhul. Mul on hea meel Euroopa Komisjoni ja CORTE esindajate suure pühendumise üle selles osas. Nende panus on väga tähtis ja aitab oluliselt suurendada kontrollimistavade ühtsust ja teadlikkust nendest. Võttes arvesse suurt huvi konverentsi vastu ja ürituse positiivset tooni, püüame taolisi sündmusi korrata, lootes selles osas edasisele toetusele.”

 

Valitud suuna õigsust kinnitab ka meie partneritelt saadud tänu üritusel osalemise võimaluse loomise eest, mis andis võimaluse jagada oma teadmisi Euroopa Liidu autoveotööstuse uute eeskirjade kohta.

 

Ewa Ptaszyńska – Directorate General for Mobility and Transport, European Commission, Brussels

Land Transport Policy Officer

“Great initiative by INELO to share the knowledge about the new EU rules in the road transport sector and build a common approach to their implementation. Enforcement community plays a key role in ensuring that the EU rules are applied in the same way throughout the EU.”

 

Remy Russotto – CEO CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement)

“Dear INELO team,

Thank you very much for organizing the enforcement workshop on the Mobility Package today. This was very much appreciated by CORTE and CORTE Members. It was also a very useful introduction and reminder of the main changes to driving & resting times and the evolution of the tachograph. We believe this was a very useful exercise for enforcers. Now there is still a lot of work ahead of us to make sure we all understand the rules in the same way and reach harmonized enforcement throughout the EU and abroad. I believe we will achieve this working all together.”

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl