31 okt. 2017

CORTE edastab märkused maanteepaketi kohta

Hiljutisel selle aasta oktoobris toimunud koosolekul arutas CORTE konföderatsioon muu hulgas ELi maanteetranspordi muutuste lõplikku vormi, mida tuntakse maanteepaketi nime all. Kohtumise käigus töötasid CORTE liikmed välja rohkem kui 20 muudatusettepanekut, milles eesmärk on ühildada kavandatavad muudatused seadusandlusega.

 

Oktoobris toimus CORTE (Maanteetranspordi kontrollorganite konföderatsioon) järjekordne kongress, mille teemaks oli maanteepaketiga seonduvad kavandatud õigusaktid. CORTE esindajad esitasid oma märkused selle aasta 31. mail avaldatud dokumendi kohta. Muudatusettepanekud valmisid arvestusreeglite töörühma ekspertide töö tulemusel.

 

CORTE oktoobri kohtumine võttis kokku arvestusreeglite töörühma tegevused. Meeskond on juunist alates tegelenud maanteepaketi üksikasjaliku analüüsiga. See töö võimaldas meil valmistada ette üle 20 muudatusettepaneku, mis võivad oluliselt mõjutada ELi dokumendi lõplikku vormi ja sellest tulenevalt pakkuda toetust Poola ning rahvusvahelistele transpordiettevõttetele. Ootame liikmesriikide esindajatelt oma kommentaaridele positiivset vastukaja,“ ütles INELO ekspert ja CORTE juhatuse liige Małgorzata Stocerz.

 

Kõige olulisem küsimus, millest on saanud CORTE märkuste fookus, puudutab iganädalaste puhkeaegade võtmist. Kavandatud muudatused näevad ette nelja nädalase perioodi kohta iganädalaselt vähemalt kahte regulaarset ja kahte vähendatud puhkeaega. CORTE liikmed on aga märkinud, et sellised eeskirjad võivad sõidukijuhi tööaja kontrollimisel osutuda ebaselgeks. Lisaks võib praktikas suuri probleeme põhjustada selgusetus piiriületamise aruandluses:

 

„Praegu võivad kõik täitevasutused teeäärsete kontrollide käigus kontrollida juhi tööd puudutavaid andmeid viimase 28-päevase perioodi kohta. Seetõttu oleme arvestusreeglite töörühma siseselt jõudnud järeldusele, et Euroopa Komisjoni ettepanekud kehtestada iganädalasi puhkeaegu nelja (mitte kahe) nädala lõikes võib viia selleni, et neid ei kontrollita teeäärsete kontrollide käigus üldse. Maanteepaketi teine oluline väljakutse on selgusetus piiriületamise aruandluses. Kuna sellised andmed tuleb käsitsi sisestada, võib sel olla negatiivne mõju liiklusvoo säilitamisele. Sel põhjusel on pakutud välja muudatusi, mis hõlbustaksid juhtide tööd ja kiirendaksid registreerimisprotsessi riigis. Tähelepanu on pööratud ka juhikaardi piiratud mahule ja sellele, et piiri ületamise korral ei registreerita juhi teavitamise vajadust automaatselt. Mitmed esitatud ettepanekud viitavad vajadusele määruste täpsema ja selgema sõnastuse järele, sest praktika näitab, et kui ilmneb probleeme selguses (nii ettevõtjatele endile kui ka täitevasutustele), ei pruugi tõlgendused olla transpordiettevõtjate jaoks kasulikud ning võivad põhjustada trahve,“ võtab Małgorzata Stocerz teema kokku.

 

Kõik koosolekul tehtud märkused edastatakse viivitamatult Euroopa Komisjonile. Läbirääkimised maanteepaketi lõpliku sõnastuse kohta on kavas lõpule viia 2018. aasta juunis.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl