14 Dub 2015

VELKÝ ÚSPĚCH MEZINÁRODNÍ KONFERENCE !!!

EVROPA O MANIPULACÍCH V DOPRAVĚ
Dne 16. dubna se na Národním stadionu ve Varšavě uskutečnila uspořádaná společností Inelo mezinárodní konference na téma: „Manipulace s tachografem a bezpečnost na silnici”.

konference na téma: „Manipulace s tachografem a bezpečnost na silnici”.

Neobvyklá v evropském měřítku událost, která se konala pod záštitou Evropské komise a Hlavního inspektorátu silniční dopravy, se týkala problému, kterému čelí nejen polské dopravní podniky. Konference sloužila k výměně zkušeností mezi kontrolními orgány evropských zemí a ke zvýšení povědomí o důsledcích manipulací pro řidiče, podnikatele a společnost. V konferenčním centru Národního stadionu se shromáždilo 290 hostů, mezi nimi byli experti a zástupci kontrolních orgánů z Německa, Slovenska, Velké Británie, Dánska, Irska, Rakouska, Maďarska, Norska, Finska, Estonska, Běloruska, Švédska, Srbska, Lotyšska, Bulharska, Turecka, Lucemburska a Polska.

 

S přednáškami vystoupili:

 

Bernardo Martinez de Miguel, zástupce Generálního ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu (GŘ MOVE),

Přednáška pana Bernarda Martineza se soustředila hlavně na legislativu Evropské unie týkající se tachografů.

Nejdůležitější záležitosti, které jeho přednáška obsahovala:

 • Historie zavádění po sobě jdoucích verzí tachografů
 • Důležité informace ze statistik kontrolních orgánů – podle odhadu 30-35% dat z tachografů je manipulováno
 • Inteligentní tachograf: Nařízení (ES) č. 165/2014 – všeobecná technická specifikace
 • Lhůty pro přijetí technické specifikace inteligentních tachografů – březen 2016
 • Doporučení Komise, pokud jde o pokyny týkající se nejlepších postupů v oblasti vymáhání práva

 

Veronica Pampová (ISCTR v Rumunsku)

Přednáška paní Veroniky Pampové se hlavně týkala manipulací s tachografy.

Nejdůležitější záležitosti, které obsahovala její přednáška:

 • Charakteristika ISCTR – náplň práce, územní členění
 • Metody odhalování manipulací ISCTR
 • Statistiky odhalených manipulací v roku 2014 a 2015 – po implementaci systému TachoScan Control počet odhalených manipulací v prvním čtvrtletí roku 2015 činil dvojnásobek oproti prvnímu čtvrtletí roku 2014, 80% manipulací souvisí s používáním karet řidiče, záznamových listů a tachografů
 • Příklady odhalených manipulací

 

Dariusz Ciereszko (GITD v Polsku)

Přednáška pana Dariusze Ciereszka se vztahovala zejména na manipulace s tachografy a jejich negativní dopad na bezpečnost silničního provozu.

Nejdůležitější záležitosti, které jeho přednáška obsahovala:

 • Metody odhalování manipulací GITD
 • Ukázky manipulací
 • Statistiky odhalených manipulací v roku 2013 a 2014 – více než 12 tisíc odhalených manipulací
 • Negativní dopad manipulací na bezpečnost silničního provozu – příklady nehod způsobených manipulacemi
 • Důsledky spojené se zjištěnými manipulacemi

 

Chris Dooley (Policie ve Velké Británii)

Přednáška pana Chrisa Dooleyho se vztahovala zejména na manipulace s tachografy a jejich negativní dopad na bezpečnost silničního provozu.

Nejdůležitější záležitosti, které jeho přednáška obsahovala:

 • Informace o Policii ve Velké Británii – náplň práce, partnerské agentury
 • Možné sankce a důsledky porušování předpisů
 • Příklady odhalených manipulací
 • Negativní dopad manipulací na bezpečnost silničního provozu – příklady nehod způsobených manipulacemi

 

Meelis Moor (Policie v Estonsku)

Přednáška pana Meelise Moora se vztahovala zejména na manipulace s tachografy a jejich negativní dopad na bezpečnost silničního provozu.

Nejdůležitější záležitosti, které jeho přednáška obsahovala:

 • Informace o Policii v Estonsku – územní působnost, charakteristika, povinnosti
 • Příklady odhalených manipulací a zařízení použitých k manipulacím
 • Statistiky odhalených manipulací v roku 2014
 • Sankce za odhalené manipulace
 • Negativní dopad manipulací na bezpečnost silničního provozu – video ukazující, jak manipulace s tachografem ovlivňují chování vozidla na silnici.

 

Helfried Gössel (nezávislý odborník, dlouholetý zaměstnanec německé policie)

Přednáška pana Helfrieda Gössel se vztahovala zejména na manipulace s tachografy, sankce stanovené německými právními předpisy za odhalené manipulace a jejich negativní dopad na bezpečnost silničního provozu.

Nejdůležitější záležitosti, které jeho přednáška obsahovala:

 • Stručná charakteristika německé policie – náplň práce, územní působnost
 • Co se stane v případě manipulací za použití magnetu? – důsledky pro vozidlo, dopad na bezpečnost silničního provozu
 • Nástroje pro odhalování manipulací
 • Sankce pro řidiče a podniky v případě odhalení manipulací

 

Małgorzata Stocerzová (Inelo)

Přednáška paní Małgorzaty Stocerzové byla zaměřena na přiblížení témy odhalování a důsledků manipulací.

Nejdůležitější záležitosti, které její přednáška obsahovala:

 • Hlavní způsoby odhalování manipulací v různých zemích
 • Doporučení Evropské komise o způsobech kontroly na silnicích a v podniku
 • Dopad manipulací na bezpečnost silničního provozu
 • Důsledky odhalení manipulací
 • Finanční pokuty za odhalené manipulace v různých zemích – pokuty pro řidiče až do výše 5 000 EUR a pro podniky až do výše 88 000 EUR v závislosti na zemi.

 

Piotr Żółty (Inelo)

Přednáška pana Piotra Żółtého se vztahovala zejména na typy manipulací a nejnovější změny v právní úpravě týkající se možnosti ztráty dobré pověsti a v jejím důsledku i odnětí povolení k výkonu povolání silničního dopravce v případě zjištění manipulace.

Nejdůležitější záležitosti, které jeho přednáška obsahovala:

 • Hlavní typy odhalených manipulací – příklady z různých zemí, tj.:
  • Jízda bez karty
  • Jízda na nesprávnou kartu
  • Krátké dojezdy
  • Magnety, vypínače napětí a další zařízení sloužící k manipulaci
  • Neoprávněné kalibrace
 • Nejnovější změny v právní úpravě týkající se možnosti ztráty dobré pověsti, i v případě zjištění manipulací v ostatních zemích Evropské unie.
Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl