31 Čvc 2019

Švédská dopravní agentura si zvolila Tachoscan Control od společnosti INELO

IT řešení pro kontrolu vypořádání pracovní doby řidičů, jejichž výrobcem je INELO, byla ve výběrovém řízení nejlépe ohodnocena Švédskou dopravní agenturou (Swedish Transport Agency, STA).

Švédsko se tak připojilo ke skupině 19 zemí, v nichž Tachoscan Control podporuje kontrolní orgány při zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dodržování právních předpisů týkajících se vypořádání pracovní doby řidičů.

 

STA se postará o bezpečí na silnicích s programem z Bílska-Bělé

STA je Švédská dopravní agentura zřízená tamější vládou v roce 2010. Mezi její úkoly patří mimo jiné příprava a prosazování právních předpisů v souladu se zásadami bezpečnosti silničního provozu, které jsou společné pro mocenské orgány, podniky, organizace a samotné občany. Agenturu tvoří bývalé kontrolní orgány pro silniční, železniční, leteckou a námořní dopravu. Jde o vládní instituci, která je financována státem, avšak je částečně nezávislá. Jejím cílem je implementace hotových bezpečnostních systémů, které mohou být vypracovány ve spolupráci se soukromými podniky a zahraničními partnery. Do té poslední skupiny se právě přidala společnost Inelo jakožto dodavatel vysoce kvalitního IT řešení, jež slouží ke kontrole správného vypořádání pracovní doby řidičů nákladních vozidel.

Smlouva v hodnotě 1,3 mil. PLN byla podepsána na čtyři roky s možností dvou prodloužení (pokaždé o dva roky). Před jejím podepsáním přizpůsobovala společnost INELO v průběhu půl roku svůj software potřebám švédského kontrolního orgánu. Navíc byla společnost kladně ohodnocena ve výkonnostním testu, jenž spočíval v provedení tříměsíční kontroly, která zahrnovala sto vozidel a tři sta řidičů.

Již od května 2020 bude agentura pracovat se softwarem od společnosti z Bílska-Bělé. Tachoscan Control bude využíván mimo jiné k provádění kontrol v podnicích zaměstnávajících profesionální řidiče. Všechny iniciativy švédské agentury vznikají za účelem zvyšování bezpečnosti mj. silničního provozu, k dosažení Vize nula, čímž se rozumí dlouhodobý plán snížení počtu obětí nehod na silnicích.

 

Země s velkým logistickým potenciálem

Švédové vyvinuli svůj vlastní projekt k odstranění úmrtí a těžkých zranění při dopravních nehodách a dnes jsou vzorem pro celý svět. Švédská silniční síť s délkou 579 564 km (včetně 1 913 km rychlostních silnic) patří mezi nejlepší silniční infrastruktury v Evropě. The World Economic Forum ji ohodnotilo 5,5 body ze 7, čímž se Švédsko umístilo na 18. pozici v celosvětovém měřítku. Kromě toho The World Bank v rámci Logistics Performance Index umístili skandinávské království na třetím místě mezi ostatními zeměmi, pokud jde o potenciál logistického trhu v mezinárodní obchodní výměně. Právě zde fungují klíčová logistická centra na starém kontinentu, mj. DB Schenker Logistics, DPDHL a DSV. Neméně důležité jsou pro silniční dopravu domácí podniky vyvážející zboží do mnoha evropských zemí, jako např. H&M, Volvo nebo Ericsson. Podle údajů zpřístupněných společností Inelo, nejvíce zboží se přepravuje do Norska (18%), Německa (16%) a Polska (15%). Všechny tyto faktory způsobují, že Švédsko je logistickým centrem, a jih země se vyznačuje zvýšeným tranzitním provozem, na němž se podílejí i polští řidiči.

 

Již 37 kontrolních orgánu používá Tachoscan Control

Švédská dopravní agentura se jako 38. uživatel připojí ke skupině kontrolních orgánů používajících program Tachoscan Control. Díky své vysoké kvalitě a neustálému vývoji je software od společnosti INELO první volbou pro kontrolní orgány v největších evropských zemích. Software podporuje práci příslušníků mimo jiné z Polska, Francie, Německa, Velké Británie, Nizozemska nebo Dánska. Spokojené s tak velkou expanzí programu by měly být i polské dopravní podniky, které provádějí vypořádání svých řidičů pomocí programu 4Trans. Modul Tachoscan jim totiž umožňuje ověřovat porušení předpisů stejným způsobem, jak to dělají kontrolní orgány ve 20 evropských zemích.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl