14 Čvc 2017

SILNIČNÍ BALÍČEK – PODROBNOSTI O PLÁNOVANÝCH ZMĚNÁCH TÝKAJÍCÍCH SE DOBY ŘÍZENÍ A ODPOČINKU, A TAKÉ TACHOGRAFŮ

31. května 2017 předložila Evropská komise dlouho očekávaný návrh změn v odvětví dopravy

 

Nejdůležitější body uvedené v Silničním balíčku se týkají požadavků na doby řízení a odpočinku (nařízení č. 561/2006) a systému tachografů (nařízení č. 165/2014).

 

Podrobnosti návrhu změn jsou již k dispozici v polštině, níže uvádíme nejdůležitější s příslušným komentářem:

 

 1. ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE POŽADAVKŮ NA DOBY ODPOČINKU (NAŘÍZENÍ č. 561/2006)

 

Platné v současné době doby řízení a odpočinku byly posouzeny jako správné a nezbytné pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. To znamená, že nebude zvýšena doba řízení ani zkrácena doba odpočinku.  Pro větší flexibilitu pracovní doby řidiče se však změní některá pravidla, zejména ta, která se týkají týdenní doby odpočinku. K předpisům budou také přidány podrobnosti za účelem účinnějšího provedení kontroly.

 

 • Řidič bude muset vybrat alespoň dvě běžné a dvě zkrácené týdenní doby odpočinku během období 4 týdnů namísto minimálně jedné běžné a jedné zkrácené během období 2 týdnů.

Obsah:  „6. Ve kterýchkoli čtyřech po sobě následujících týdnech musí mít řidič nejméně:

 1. a) čtyři běžné týdenní doby odpočinku nebo
 2. b) dvě běžné týdenní doby odpočinku v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené týdenní doby odpočinku v délce nejméně 24 hodin.”

 

 

 • Náhrada za týdenní doby odpočinku bude vybírána výhradně s odpočinky trvajícími 45 hodin namísto odpočinku v délce nejméně 9 hodin.

Obsah:  „7. Každá doba odpočinku vybraná náhradou za zkrácení týdenní doby odpočinku musí bezprostředně předcházet před jinou dobou odpočinku trvající nejméně 45 hodin nebo po ní následovat.”

 

 

 •  Řidič by měl mít možnost vrátit se domů jednou za 3 týdny

Obsah:  „8b. Dopravní podnik organizuje práci řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli v průběhu každých tří po sobě následujících týdnů trávit doma nejméně jednu běžnou týdenní dobu odpočinku nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin vybíraný náhradou za zkrácený týdenní odpočinek.”

 

 

Komentář: Hlavní myšlenkou těchto změn je to, že si řidiči po dohodě se zaměstnavatelem budou moct pružnějším způsobem organizovat svou týdenní dobu odpočinku.  V praxi to znamená, že si jednoduchým způsobem lze naplánovat 3-týdenní trasy (a ve zvláštních případech i 4-týdenní), aniž by bylo nutné vybírat běžnou týdenní dobu odpočinku v kabině vozidla. Nutnost vybrat si náhradu výhradně s 45hodinovými dobami odpočinku způsobí, že se její čerpání na trase přestane vyplácet. Díky těmto změnám budou běžné týdenní doby odpočinku včetně náhrad plánovány v místě bydliště řidiče.

 

 • Bude upřesněn zákaz čerpání odpočinků delších než 45 hodin v kabině vozidla.

Takový zákaz už vyplývá z ustanovení nařízení č. 561/2006, nicméně díky změnám obsahu článku 8 a stanovení nutnosti vybírat náhrady jen s odpočinky v délce nejméně 45 hodin se usnadní kontrola ze strany kontrolních orgánů.

 

Obsah:  „8a. Běžné týdenní doby odpočinku a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 hodin vybraný náhradou za předchozí zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají ve vozidle.Vybírají se ve vhodném ubytování, s odpovídajícím vybavením pro spaní a hygienu”

 

OSTATNÍ ZMĚNY NAŘÍZENÍ č. 561/2006:

 • Na trajektu bude možné přerušit i zkrácenou týdenní doby odpočinku (24 hod.) – v současné době je pouze možnost přerušit běžnou týdenní doby odpočinku (11 hod. nebo 3 hod. + 9 hod.)
 • Upřesnění: doba pohotovosti člena osádky během řízení bude považována za přestávku v délce 45 minut – v současné době se takové ustanovení nachází v pokynech Evropské komise, nýbrž jeho zavedení do nařízení č. 561 zabrání dosavadním nedorozuměním, jako např. v roce 2016, když kontrolní orgány ve Francii po dobu více než půl roku tento pokyn nerespektovaly.
 • Neobchodní přeprava věcí (bez tonážního omezení) bude vyloučena z rozsahu platnosti nařízení č. 561. Bude zavedena definice takové přepravy:„r) „neobchodní přepravou” se rozumí silniční přeprava kromě přepravy na cizí účet a za úplatu nebo na vlastní účet, za kterou se nedostává žádná odměna a ze které neplynou žádné zisky.”

 

 1. PODROBNOSTI ZMĚN, POKUD JDE O URČOVÁNÍ POLOHY POMOCÍ TACHOGRAFŮ (NAŘÍZENÍ č. 164/2014)
 • Řidič bude povinen přidat dodatečný záznam o zemi na nejbližším vhodném místě zastávky po překročení hranice

Obsah: „7.  Řidič po příjezdu na vhodné místo zastávky zadá do digitálního tachografu symboly zemí, ve kterých začala a skončila jeho denní pracovní doba, a také kde a kdy řidič překročil ve vozidle státní hranici. (…)”

 

 • Nastane změna v „inteligentních tachografech” (povinné datum instalace od 15. 6. 2019), které budou automaticky zaznamenávat polohu i v případě překročení hranic.

Obsah: „– každé tři hodiny celkové doby řízení a pokaždé, když vozidlo překročí státní hranici,”

 

Zavedení těchto změn výrazně usnadní kontrolorům prosazování jiných předpisů vyplývajících z „Balíčku mobility”, mj. týkajících se minimální mzdy za práci v zahraničí a kontroly podmínek kabotážních přeprav.

 

Výše uvedená legislativní iniciativa bude v nejbližších měsících posuzována Evropským parlamentem a Radou. Přesné lhůty legislativních opatření nejsou známy, nýbrž dne 19. června letošního roku prohlásila komisařka Violeta Bulcová na zasedání Výboru pro dopravu, že by Evropská komise chtěla ukončit všechny práce na „Balíčku mobility“ do července 2019. Komisařka rovněž zdůraznila, že Rada EU již naplánovala 24 zasedání, které budou věnovány Balíčku mobility, a chtěla by předložit první návrh (po posouzení Komise) v listopadu 2017.

 

Úplné znění legislativní iniciativy k citovaným ustanovením naleznete na adrese: <link>

 

V rámci prací na projektu se jednotlivé položky mohou změnit.

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl