17 Bře 2021

První online konference pro kontrolní orgány pořádaná Skupinou Inelo, Corte a Evropskou komisí

Téměř 130 zástupců 50 různých inspektorátů z více než 30 zemí se zúčastnilo mezinárodní online konference pro kontrolní orgány z celé Evropy, kterou pořádala Skupina Inelo společně s Představenstvem Konfederace  organizací v oblasti silniční kontroly (CORTE).

Speciálními hosty videokonference, která se zcela věnovala otázkám souvisejícím s balíčkem mobility, byli delegáti Evropské komise.

 

3 března 2021 se za použití moderních komunikačních prostředků uskutečnilo setkání, jehož cílem bylo projednání záležitostí týkajících se balíčku mobility podle výkladu kontrolních orgánů a praktického uplatňování nových předpisů v oblasti dopravy v Evropské unii. Námi organizovaná akce byla také odpovědí na otazníky, které si kladou kontrolní orgány, dopravci, a dokonce i Evropská komise. Jednotný výklad, vytvoření jasných a přiměřených předpisů, které budou snadno proveditelné a uplatnitelné v celé Evropské unii všemi kontrolními orgány, jsou nezbytné z hlediska spravedlivého přístupu na trh a hospodářské soutěže. O to víc bychom chtěli poděkovat všem účastníkům za tak početnou účast a vypracované společné závěry, které nám umožní lépe pochopit předpisy balíčku mobility a přizpůsobit se jim. Zveme Vás, abyste se seznámili s popisem této události.

 

První část konference zahájil expert Skupiny Inelo, Michał Franczyk, který úvodem shrnul nové změny předpisů upravujících silniční dopravu v Evropské unii. Připomněl, že od 20. srpna loňského roku vstoupily v celé Evropské unii v platnost změny týkající se doby řízení a odpočinku řidičů, zatímco další aktualizace předpisů, včetně těch, které se týkají vyslání na služební cestu a přístupu na trh, vstoupí v platnost již počátkem roku 2022. A právě záležitostí předpisů v oblasti doby řízení a odpočinku, které musíme dodržovat už teď, zahájila svůj projev Inès Maillartová z Evropské komise. Kromě toho upozornila na problém implementace předpisů, které budou zavedeny v blízké budoucnosti, a poskytla tak kontrolním orgánům přehled o tom, co je v dohledné době čeká, včetně mj. přístupu k ERRU v reálném čase během silniční kontroly. Důležité je, že Inès Maillartová nezapomněla ani na dopravce a připomněla, že Evropská komise zpřístupnila ve formě otázek a odpovědí vysvětlení, která mají pomoci jak jim, tak řidičům a kontrolním orgánům při správném uplatňování nových předpisů. První verze otázek a odpovědí je už k dispozici, bylo také oznámeno, že budou tyto otázky a odpovědi rozšířeny o další důležité a palčivé záležitosti.

 

Jaká je budoucnost inteligentních tachografů? Na tuto otázku odpověděl další řečník, tentokrát zástupce CORTE – Rémy Russotto. Výchozím bodem jeho projevu byly tachografy, které aktuálně používáme, poté řečník plynule přešel k důležitým změnám, které tato zařízení čekají v letech 2023 až 2025 v souvislosti s ustanoveními balíčku mobility. Rémy Russotto podrobně představil současné a nové funkce inteligentních tachografů. Kontrolní orgány mohou už v současné době počítat s údaji o zemích zahájení a ukončení práce, polohách podle GNSS, a v budoucnu také s údaji o překročení hranic nebo místech vykládky a nakládky. Plánované změny určitě ocení inspektoři během silničních kontrol.

 

Program konference byl velmi napjatý a každý projev byl doprovázen řadou otázek, které se často proměňovaly v konstruktivní diskuse. Po přestávce promluvil Bernardo Martinez de Miguel z Evropské komise, který vysvětlil, v čem spočívá používání technologie DSRC v tachografech a jaké tato technologie poskytuje možnosti dálkového předvýběru vozidel za účelem detekce manipulací a porušení předpisů. Účastníci se mohli dozvědět víc o praktickém fungování předvýběru a dálkového čtení údajů z tachografu pomocí DSRC. Stojí za zmínku, že tyto údaje mohou být okamžitě analyzovány softwarem TachoScan Control, což inspektorovi poskytne informace nápomocné pro rozhodnutí, zda by měl dané vozidlo zastavit k podrobné kontrole.

 

V tématu pokračoval expert Jarosław Szczotka ze Skupiny Inelo, který radil, jak využít v praxi nové předpisy týkající se balíčku mobility, a jak využít údaje, které jsou už teď předávány tachografy, ve prospěch automatizace a zvýšení efektivity kontrol. Expert Inelo mimo jiné ukázal možnosti využití GNSS a DSRC, které se objevily u smart tachografů první generace, zmínil se i o tom, jak automatizovat prověřování nových pravidel souvisejících s balíčkem mobility, včetně např. zda měl řidič každé 4 týdny organizovaný návrat na základnu nebo domů, podmínky pro čerpání dvou po sobě jdoucích zkrácených týdenních dob odpočinku nebo dodatečné podmínky pro prodloužení doby řízení při návratu do operačního centra podniku.

 

Závěrem pronesl svůj druhý projev Rémy Russotto z CORTE, který mluvil o rozdílech mezi AETR a nařízením 561/2006. Zdůraznil, že v současné době probíhají práce na změnách AETR, a také přiblížil plány využití inteligentních tachografů při přepravě do třetích zemí a z třetích zemí. Projevem zástupce CORTE tak byla všechna vystoupení završena a byl ponechán čas na diskusi a shrnutí dosavadních přednášek.

 

Rádi bychom poznamenali, že mezinárodní online konference je velkým úspěchem spolupráce mezi Corte, Evropskou komisí a Skupinou Inelo. Jak zdůrazňuje Piotr Żółty, International Business Development Director ze Skupiny Inelo:  „Příprava a implementace nových předpisů je dlouhý a komplikovaný proces pro všechny strany – nejen pro Evropskou komisi, pro dopravní podniky a řidiče, ale také pro kontrolní orgány, které hrají velmi důležitou roli v oblasti ověřování a respektování nových předpisů. Taková setkání umožňují zvyšovat povědomí a vypracovávat jednotný výklad předpisů, což je mimořádně důležité pro dopravní podniky zabývající se mezinárodní dopravou. Jsem proto potěšen velkým zapojením zástupců Evropské komise a organizace CORTE. Jejich přínos je velice důležitý a pomáhá výrazně zvyšovat povědomí a jednotnost kontrolních postupů. S přihlédnutím k velkému zájmu a kladnému vyznění této konference, budeme se snažit takové události opakovat, přičemž počítáme v tomto ohledu s další podporou.”

 

Správnost zvoleného směru potvrzují i poděkování od našich Partnerů za vytvoření možnosti účasti na této události, která se stala příležitostí sdílet své znalosti nových předpisů v odvětví silniční dopravy v Evropské unii.

 

Ewa Ptaszyńska – Directorate General for Mobility and Transport, European Commission, Brussels

Land Transport Policy Officer

„Great initiative by INELO to share the knowledge about the new EU rules in the road transport sector and build a common approach to their implementation. Enforcement community plays a key role in ensuring that the EU rules are applied in the same way throughout the EU.“

 

Remy Russotto – CEO CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement)

„Dear INELO team,

Thank you very much for organizing the enforcement workshop on the Mobility Package today. This was very much appreciated by CORTE and CORTE Members. It was also a very useful introduction and reminder of the main changes to driving & resting times and the evolution of the tachograph. We believe this was a very useful exercise for enforcers. Now there is still a lot of work ahead of us to make sure we all understand the rules in the same way and reach harmonized enforcement throughout the EU and abroad. I believe we will achieve this working all together.“

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl