16 Pro 2020

Oficiální vysvětlení ze strany EK ohledně Balíčku mobility

Ve formě otázek a odpovědí zveřejnila Evropská komise své oficiální vysvětlení týkající se Balíčku mobility, což má dopravcům, řidičům a kontrolním orgánům pomoci se správným uplatňováním nových předpisů.

 

Komentáře se vztahují hlavně na nová ustanovení Balíčku mobility 1, který vstoupil v platnost 20. srpna 2020,, se zvláštním důrazem na:

  • povinnou organizaci návratu řidiče do země bydliště nebo sídla podniku,
  • zákaz čerpání pravidelného týdenního odpočinku v kabině vozidla;
  • přerušení pravidelného týdenního odpočinku na trajektu;
  • náhradu za dva po sobě jdoucí pravidelné týdenní odpočinky;
  • prodloužení doby řízení při návratu na základnu nebo domů;
  • povinnost registrovat přechody hranic.

 

Zpracované otázky, i když neřeší v plné míře pochybnosti týkající se uplatňování nových předpisů, by měly být doplněny.

Původní text otázek a odpovědí najdete na stránkách: europa.eu >>>

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl