20 Srp 2020

NOVÁ VERZE TACHOSCAN CONTROL 6.3.0

Dnes byla zpřístupněna nejnovější verze programu TachoScan Control 6.3.0, kterou lze stáhnout z našeho serveru prostřednictvím adresy: tachoscancontrol.com/cs/ke-stazeni/

 

Nejdůležitější změny:

 

Implementace změn v nařízení 561/2006, jakož i 165/2014 zavedených balíkem mobility od 20.08.2020, včetně mimo jiné:

 • Analýza odchylky dvou následujících po sobě zkrácených týdenních odpočinků
 • Porušení návratu řidiče na týdenní odpočinek do země
 • Zohlednění možnosti přerušení týdenních odpočinků na trajektu/ve vlaku
 • Analýza podmínek prodloužení času jízdy při návratu na týdenní odpočinek
 • Porušení pravidelného týdenního odpočinku ve vozidle
 • Možnost nastavení země sídla/bydliště pro každého řidiče pro účely analýzy porušení
 • Zobrazení záznamů země na měsíčním grafu
 • Změny týkající se analýzy přestávek u osádky

Další změny:

 • Zobrazení podrobných technických údajů z inteligentních tachografů
 • Podrobný seznam změn

 

IMPLEMENTACE ZMĚN V NAŘÍZENÍ 561/2006, JAKOŽ I 165/2014 ZAVEDENÝCH BALÍKEM MOBILITY OD 20.08.2020

 

V softwaru TachoScan Control 6.3.0 byly implementovány změny v nařízení 561/2006,       jakož i 165/2014 zavedené balíkem mobility v souladu s nařízením 2020/1054 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1054).

Změny v softwaru, zejména v analýze porušení, budou automaticky platné pro údaje po 20.08.2020. Pozor! změny nebudou zohledněny, byla-li během analýzy zvolena opce kontroly dle AETR.

 

Analýza odchylky dvou následujících po sobě zkrácených týdenních odpočinků


V hlášení porušení řidičů software TachoScan Control automaticky zjistí a provede analýzu podmínek týkajících se využívání dvou týdenních odpočinků po sobě. Zejména:

 • země využívání odpočinků na základe záznamů o zemích a lokalizaci GNSS:
  • zkrácené týdenní odpočinky během trasy by měly být využity mimo zemi sídla firmy a zemi bydliště řidiče
  • pravidelný týdenní odpočinek včetně  kompenzací, jež nastává po zkrácených týdenních odpočincích by se měl využit v zemi sídla/bydliště
  • možnost vypnutí zohledněná v analýze záznamů o zemích v nastaveních analýzy porušení
 • příslušný počet týdenních odpočinků
  • během čtyř následujících po sobě týdnů by se měly vyskytnout aspoň čtyři týdenní odpočinky, včetně aspoň dvou pravidelných
 • využití kompenzace
  • kompenzace zkrácených týdenních odpočinků by měla nastat přímo před dalším pravidelným týdenním odpočinkem

 

 

Porušení vrácení se řidiče na týdenní odpočinek do země

 

Software na základě záznamů o symbolech země, jakož i  lokalizaci GNSS analyzuje splnění povinnosti návratu do země sídla nebo země bydliště řidiče, návratu maximálně každé 4 týdny na odpočinek aspoň 45 hodin. V případě zjištění nemožného návratu se objeví porušení.

 


 

Během kontroly porušení se ověřuje země, místo toho nekontroluje se přesné místo sídla nebo bydliště řidiče. V nastaveních analýzy je možné vypnout analyzování a zobrazení výše uvedeného porušení.

 

Zohlednění možnosti přerušení týdenních odpočinků na trajektu/ve vlaku

 

Software automaticky zohlední možnost přerušení v průběhu  přepravy na trajektu nebo ve vlaku, možnost přerušení odpočinků nejen denních pravidelných (jako dosud), nýbrž také zkrácených týdenních a pravidelných podle zásad ve shodě se záznamy platnými v nařízení 561/2006.

 

 

Analýza podmínek prodloužení času jízdy na týdenní odpočinek při návratu

 

Systém automaticky zjistí podmínky prodloužení denní, týdenní jízdy o 1 nebo 2 hodiny během návratu do sídla/místa bydliště na týdenní odpočinek. Zejména se přihlíží k záznamu o zemi při zahájení odpočinku, délce odpočinku, jakož i přestávce 30 min. (při překročení času jízdy o 2 hodiny). V případě zjištění shody s těmito podmínkami porušení překročení denní, týdenní jízdy nebo příliš pozdního využití denního odpočinku automaticky se zobrazí toto jako porušení ‘neschválené’.

 

 

Porušení pravidelného týdenního odpočinku ve vozidle

 

Na základě informace o kartě vložené do tachografu během odpočinků nad 45 hodin systém vrátí porušení „Pravidelný týdenní odpočinek využitý ve vozidle”. Přidáno možnost nastavení tolerance, jež schvaluje kartu vloženou při zahájení odpočinku a ukončení odpočinku, s přednastavením 15 minut.

 

Možnost nastavení země sídla/bydliště pro každého řidiče pro účely analýzy porušení

 

V editaci řidiče přidáno možnost nastavení země sídla/bydliště. V přednastavení se tato země kopíruje z nastavení firmy, nýbrž je možné ji změnit individuálně pro každého řidiče. Tato země se využívá mimo jiné pro analýzu odchylky dvou následujících po sobě zkrácených týdenních odpočinků, resp. návrtu řidiče do sídla/místa bydliště.

 

Zobrazení záznamů o zemi na měsíčním grafu

 

Na měsíčním grafu přidáno zobrazení symbolů záznamů o zemi zahájení/ukončení práce – toto usnadní kontrolu nových porušení.

 

 

Změny týkající se analýzy přestávek u osádky

 

Software bude analyzovat dispoziční schopnost osádky jako přestávku, splní-li řidiči podmínku dle čl. 4 písmeno o) nařízení 561/2006, a to budou společně přítomni během každé doby řízení vozidla (kromě první hodiny). V případě, nesplní-li  zásady vícečlenné osádka dispoziční schopnost,  bude toto podškrtnuto modrou barvou, což znamená , že není považováno za přestávku v nepřerušené době řízení vozidla. Na denním grafu přidáno také možnost ručního označování, zda příslušná dispoziční schopnost osádky  má být započtena jako přestávka.

 

 

OSTATNÍ ZMĚNY

 

Zobrazení podrobných technických údajů z inteligentních tachografů

 

V údajích z tachografu zavedeno řadu změn dovolujících zobrazení většího počtu údajů z inteligentních tachografů. Na záložce „technické údaje” v případě inteligentních tachografů budou zobrazeny dodatečně, mimo jiné informace o plombách (olůvcích), informace o větším  počtu  párování čidla pohybu, informace týkající se venkovního zařízení GNSS.

 

V nejnovější verzi programu TachoScan Control 6.3.0 zavedeno také řadu dalších změn a oprávnění. Se všemi je možné se seznámit v podrobné specifikaci na zvláštním seznamu změn >>>

Podrobný seznam změn je také dostupný z úrovně nápovědy programu.

 

 

Aktualizace je bezplatná pro všechny orgány, které jsou vybaveny softwarem TachoScan Control s platnou zárukou.

 

V případě aktualizace z verze 3.x nebo nižší při prvním spuštění nejnovější verze probíhá automatická aktivace na verzi TachoScan Control 6.3.0, a proto se doporučuje provést první spuštění s aktivním připojením na internet. Pokud není připojení na internet k dispozici, bude nutné se obrátit na naše servisní oddělení za účelem provedení ruční aktivace.

Pokud by se vyskytly problémy s aktualizací nebo aktivací programu, kontaktujte prosím naše servisní oddělení na telefonní číslo +48 33 496 58 72 nebo na e-mailovou adresu serwis@inelo.pl.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl