19 Lis 2019

Neobvyklý rozsah porušení zjištěných pomocí softwaru TachoScan Control

Údaje z inteligentního tachografu, které byly analyzovány v programu TachoScan Control společnosti INELO, umožnily odhalení závažných přestupků během kontroly přepravy živých zvířat z Běloruska do Německa.

Neslavný rekord případů porušení předpisů

Dne 16. října 2019 na rychlostní silnici S8 v bodě Rzędziany zastavili inspektoři Vojvodského inspektorátu silniční dopravy Bělostok ke kontrole vozidlo polského dopravce určené pro přepravu živých zvířat. Zatímco technický stav vozidla nevzbuzoval žádné pochybnosti, analýza dat z hromadné paměti tachografu a karet řidičů jedoucích v osádce ukázala rekordní počet přestupků.

Za období, jehož se kontrola týká, tj. 28 dní + 1, bylo zjištěno celkem 40 porušení předpisů, jako například:

  • zkrácení požadované zkrácené denní doby odpočinku
  • překročení denní doby řízení
  • překročení maximální doby řízení bez přestávky
  • překročení 6 po sobě jdoucích 24 hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku
  • překročení maximální dvoutýdenní doby řízení
  • překročení povolené týdenní doby řízení
  • nesprávná obsluha nebo odpojení homologovaného a technicky funkčního tachografu, čehož následkem bylo nezaznamenání na záznamový list nebo na kartu řidiče činností řidiče, rychlosti vozidla nebo ujeté vzdálenosti
  • porušení povinnosti včasného stahování dat z karty řidiče.

Zasloužená pokuta za ohrožení zdraví a bezpečnosti

Tak velký počet nesrovnalostí vedl k uložení řidičům pokut ve výši 21 550 PLN. Dopravce dostal pokutu ve výši 12 tisíc PLN. Jedná se o maximální pokutu pro vlastníka dopravního podniku. Nebýt tohoto limitu, musel by dopravce zaplatit mnohem více, dokonce i 107 500 PLN.

Pokuta byla jistě zasloužena, protože notorickým porušováním předpisů řidiči ohrožovali zdraví a bezpečnost sebe a ostatních účastníků silničního provozu. Zároveň mohly přestupky ovlivnit blaho přepravovaných zvířat, a proto informace o nich byla předána místně příslušnému Vojvodskému veterinárnímu lékaři.

Důležité údaje ze smart tachografu

Odhalení těchto porušení bylo možné díky inteligentnímu tachografu. Připomeňme, že inteligentní tachografy jsou od 15. června letošního roku povinně instalovány ve všech nových vozidlech registrovaných po tomto datu. Smart tachografy poskytují inspekčním orgánům mnohem větší možnosti ověření přestupků, a to mj. díky dodatečným lokalizačním údajům, jejichž vyčtení zařízeními předchozí generace nebylo možné.

Analýza pomocí softwaru TachoScan Control

K vyčtení a analýze údajů z inteligentního tachografu byl použít software TachoScan Control společnosti INELO, který byl vytvořen pro potřeby inspekčních orgánů a přizpůsoben nové generaci zařízení. Geolokační údaje v programu lze analyzovat už od června, tj. od okamžiku vstupu na trh smart tachografů a nových karet řidičů. Účinná analýza by nebyla možná, kdyby TachoScan Control nezobrazoval všechny údaje přístupným způsobem, tj. lokalizační údaje na mapě s uvedením optimální trasy a rychlého náhledu země, kde se vozidlo nacházelo, řízení bez karty a možnost přiřazení řízení bez karty konkrétním řidičům za účelem analýzy porušení. Zdůrazňují to dokonce i samotní inspektoři: „Pozornost si zaslouží skutečnost, že během analýzy údajů stažených z tachografu jsou k dispozici nové geolokační informace, které se během provedené kontroly ukázaly jako velmi užitečné ke zjištění skutečného stavu.”

 

Zdroj: WITD

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl