17 Kvě 2021

INELO ve Skupině odborníků Evropské komise pro vysílání řidičů

Evropská komise zřídila Skupinu odborníků pro vysílání řidičů. Členem této skupiny byl zvolen expert INELO – Bartłomiej Zgudziak.

Skupina bude zejména pomáhat Evropské komisi při poskytování poradenství a podpory při vypracovávání pokynů, jakož i podporovat výměnu zkušeností a osvědčené postupy v oblasti sociálních předpisů týkajících se vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy.

 

Pravidla pro vysílání od 2. února 2022

 

Pravidla o vysílání řidičů v odvětví mezinárodní silniční dopravy, která vstoupí v platnost od 2. února 2022, obsahují podrobná ustanovení týkající se uplatňování podmínek zaměstnání v hostitelské zemi. Podle nových předpisů řidiči, kteří vykonávají dvoustrannou přepravu z/do členského státu sídla podniku a některé druhy přeshraniční přepravy v souvislosti s dvoustrannou přepravou, jakož i řidiči, kteří pouze projíždějí územím členského státu, nejsou považování za vyslané pracovníky. V ostatních případech by mělo být prohlášení o vyslání podáno prostřednictvím veřejného rozhraní připojeného k systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), přičemž podnik bude muset zajistit podmínky odměňování, které platí v hostitelské zemi. Praktické zavádění těchto zásad, včetně administrativních požadavků a kontrolních opatření, vyvolává řadu otázek v odvětví a ve výkonné komunitě, jakož i v členských státech, které připravují prováděcí opatření. Aby byly dosaženy cíle platných právních předpisů, je nesmírně důležité zajistit jejich společné chápání a správné uplatňování.

 

Skupina odborníků pro vysílání řidičů

 

Za tímto účelem se Generální ředitelství Komise pro mobilitu a dopravu (GŘ MOVE) rozhodlo zřídit Skupinu odborníků pro vysílání řidičů, která usnadní pravidelnou výměnu a vyšetřování případů, kdy existují rozdíly ve výkladu, uplatňování a prosazování předpisů. Cílem skupiny je zajistit harmonizovaný výklad právních předpisů EU v oblasti vysílání řidičů v silniční dopravě a podporovat společný přístup k jejich zavádění. Společný přístup by měl zabraňovat situacím, kdy budou dopravci a řidiči trestáni za neúmyslný nesoulad s platnými předpisy z důvodu jejich nesprávného výkladu. To také pomůže zajistit jednotné prosazování právních předpisů výkonnými orgány v celé Evropské unii.

 

Díky účasti na jednáních Skupiny odborníků budou klienti INELO průběžně informováni o přijatých pokynech týkajících se nových právních předpisů, což pomůže vyhnout se případným pokutám při budoucích kontrolách.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl