18 Čvn 2019

Inelo a TachoScan Control budou hotové na nové smart tachografy a karty druhé generace

Jak jsme Vás již informovali, nové inteligentní tachografy budou povinné pro nová (evidovaná) vozidla od 15. června 2019. Toto vyplývá z předpisů nařízení EU 2016/799 (příloha 1C), jakož i nařízení EU 2014/165.

 

V souvislosti s přizpůsobením produktů INELO obsluze těchto tachografů chtěli bychom Vás informovat o blížících se změnách spojených s používáním software TachoScan Control, jakož i zařízení INELO určených pro čtení dat  z tachografů a karet řidičů.

 

Software TachoScan Control

 

 

Aktualizace programového vybavení (software) TachoScan Control bude možná od 17. června 2019, aby uživatelé mohli začít používat novou verzi v okamžiku nabytí účinnosti inteligentních tachografů a nových karet řidičů. Po aktualizaci bude programové vybavení analyzovat a zobrazuje všechny údaje stažené a to jak z inteligentních tachografů tak i z karet řidičů druhé generace. Objeví se také nové funkce, jež usnadní analýzu, o nichž budeme Vás podrobně informovat při aktualizaci. Aktualizace software bude zdarma pro všechny inspekce, jež vlastní platnou záruku na program.

 

Zařízení pro stahování dat

Za účelem stažení všech údajů z inteligentního tachografu je nezbytná aktualizace software pro zařízení INELO nebo výměna zařízení za nové. Od pondělí 17. června 2019, bude možná aktualizace zařízení TachoReader Combo Plus (s písmenem „A“ na konci sériového čísla), jakož i všech zařízení TachoReader Basic. Ostatní zařízení, bohužel, nemají možnost aktualizace, nýbrž bude zaveden program výměny těchto zařízení za zvýhodněných podmínek. Za účelem seznámení se s detaily programu výměny zařízení, pro která aktualizace není možná, spojte se, prosíme, s námi. Současně informujeme, že všechna nová zařízení, nakoupená v Inelo po 17. června 2019, umožní čtení  inteligentních tachografů v standardu.

Pro zařízení TachoReader Combo Plus a TachoReader Basic pořízená po 1. ledna 2019 bude aktualizace zdarma, a pro zařízení koupená před tímto datem cena za aktualizaci bude činit 75 Euro.


Praktické informace

V souladu s nařízením EU 2016/799 (příloha 1C) při čtení karty řidiče II. generace, toto čtení je možné s použitím dosavadních zařízení (a to zařízení bez aktualizace). Avšak stažené údaje nebudou obsahovat dodatečné sekce registrované inteligentním tachografem, např. informace o lokalizaci. Místo toho v případě čtení tachografu výrobci tachografů mohou, nýbrž nemusí umožňovat stahování údajů s použitím zařízení pracujících podle staré struktury (zařízení bez aktualizace). Právní podklad: požadavek MIG_015 z přílohy 1C nařízení EU 2016/799.

 

Příklad obrazovky z TachoScan Control  ver 5.0 obsluhující analýzu údajů z inteligentních tachografů.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl