09 Led 2019

FRANCIE SI ZVOLILA PROGRAM INELO PRO SVÉ KONTROLNÍ ORGÁNY

Největší evropské státy uznaly program společnosti INELO za nejvhodnější řešení pro své kontrolní orgány. Nyní se okruh uživatelů tohoto programu rozšíří i o Francii.

 

Až 1050 licencí pro francouzské orgány

Program TachoScan Control od společnosti INELO byl francouzským Ministerstvem pro ekologickou a solidární transformaci uznán za nejvíce profesionální nástroj pro orgány zabývající se kontrolou pracovní doby řidičů ve Francii. Díky tomuto rozhodnutí polské IT řešení budou během inspekcí využívat francouzští funkcionáři z Inspekce silniční dopravy, Gendarmerie nationale, Policie a Celních orgánů. Objednávka se týká i 1050 licencí.  Software, který byl speciálně přizpůsoben francouzským předpisům, je pro kontrolní orgány nezbytným nástrojem pro odhalování nesrovnalosti v práci řidičů z povolání a zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Navíc provedou polští odborníci z INELO řadu školení pro francouzské inspektory a funkcionáře, aby je seznámili s principy fungování programu.

 

Složité předpisy a pečlivé kontroly

Pro polské dopravní podniky je Francie důležitou cílovou zemí.  Přepravu zboží do této země provádí až 14% řidičů, je to také tranzitní země na trase do Velké Británie. Současně jde o velmi náročný trh, a to kvůli poměrně velké byrokracii a restriktivním předpisům. Řidič vyslaný na území Francouzské republiky musí s sebou mít komplet dokumentů ve francouzštině, jako jsou potvrzení o vyslání, pracovní smlouva (pro zaměstnance agentur práce zprostředkovávajících dočasné zaměstnání – kopie pracovních smluv na dobu určitou a smlouvy o přidělení zaměstnance) a formulář „A1’’ (potvrzení o podléhání pojištění v Ústavu sociálního pojištění (ZUS) v Polsku).  Kromě toho musí mít podnik ve Francouzské republice svého zástupce, který bude odpovědný za uchovávání dokumentace a kontaktování kontrolních orgánů v případě kontroly. Kontrolní orgány, které kontrolují přepravu nad 3,5 tuny, jsou známy svou pečlivostí a častými kontrolami. Velmi pečlivě prověřují dodržování výše uvedených předpisů a údaje z tachografů, díky nimž jsou schopny zjistit, zda se řidič nedopustil jakéhokoli porušení a zda řádně využil dobu práce a odpočinku.

 

Prověřujte si své řidiče stejným způsobem, jak to dělají kontrolní orgány

Kromě Francie, Německa a Velké Británie podporuje software INELO při každodenní práci funkcionáře v Rumunsku, České republice, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Nizozemsku, Lucembursku, na Slovensku a ve Slovinsku. Naposledy byl okruh partnerů rozšířen i o Policii ve Zurich (Švýcarsku) a Inspekci silniční dopravy v Makedonii. Nelze zapomenout i na naše tuzemské kontrolní orgány. Je to výhodné řešení pro polské dopravní podniky, které během vypořádání řidičů za použití programu 4Trans mohou díky modulu Tachoscan ověřovat porušení předpisů stejným způsobem, jak to dělají kontrolní orgány.

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl