31 Bře 2021

Evropská komise zveřejňuje sazebníky

Společná klasifikace závažnosti porušení předpisů v oblasti silniční dopravy je dalším důležitým krokem směrem k jednotnému, a především účinnému prosazování mezinárodního práva v Evropské unii.

Je společným referenčním bodem pro členské státy v oblasti přizpůsobení jejich vnitrostátních kontrolních a sankčních systémů, posílení správní spolupráce a zajištění rovného zacházení s řidiči a podnikateli.

 

Článek 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 totiž ukládá členským státům závazek informovat Komisi o vnitrostátních předpisech týkajících se sankcí, které se uplatňují v případě porušení ustanovení tohoto nařízení a nařízení (EU) č.  165/2014. Je třeba upozornit, že po přijetí aktualizované klasifikace závažnosti porušení předpisů,která bude zohledňovat nová pravidla zavedená v rámci balíčku mobility 1, mohou vnitrostátní sankční systémy vyžadovat úpravu.

 

Na svých oficiálních webových stránkách zveřejnila Evropská unie výňatky ze sazebníků:

 

V tuto chvíli stále nejsou k dispozici informace od 5 členských států: Belgie, Irska, Itálie, Malty a Rumunska.

 

V současné době jsou sazebníky k dispozici pouze v angličtině, avšak v souladu s nařízením 561 mají být zpřístupněny ve všech jazycích EU. Sazebníky jsou standardizované a podobají se tabulce z nařízení č. 2016/403: 

 

Stojí za zmínku, že některé země uvedly přímé odkazy na právní akty (sazebníky) dané země. Tabulky však neobsahují všechny sankce, např. ty, které se týkají 45hodinového odpočinku v kabině vozidla, na které se dopravci často dotazují, nicméně obsahují informace o jiných možných důsledcích, nejen finančních. Je také zajímavé, že většina zemí dosud nezavedla do svých právních řádů sankce týkající se nových porušení předpisů, např. problému organizace návratu řidiče do země původu každé 4 týdny.

 

O všech změnách Vás budeme průběžně informovat.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl