23 Bře 2018

Evropská komise pracuje na systémech boje s manipulacemi v dopravě

Dne 20. března se v Bruselu konala další schůze mezinárodní konfederace CORTE, během níž se mj. debatovalo o systému automatického vážení nákladních automobilů a plombování tachografů ve vozidlech.

Členové sdružení projednali projekty Evropské komise, jejichž hlavním cílem je omezení porušování předpisů a manipulací prováděných na území EU.

 

Březnová schůze CORTE byla svolána z podnětu členů Enforcement Working Group, což je skupina pracující ve prospěch jednotného systému vymáhání právních předpisů v celé EU i mimo ni. Projekt, kterým se tato skupina v současné době zabývá, se týká automatického systému vážení nákladních vozidel. Jak zdůrazňují odborníci, příliš velká hmotnost vozidla s nákladem je jedním z nejzávažnějších porušení předpisů, kterých se dopravní podniky dopouštějí, a může vést i k odnětí dopravní licence. V Polsku činí pokuta ukládána podnikateli za přetížení vozidla 500 až 15 000 PLN.

 

Evropská komise pracuje na projektu zavedení systému pro automatické vážení nákladních vozidel. Podle předběžných ujednání by se měla tato měření provádět pomocí čidel namontovaných u náprav nákladního automobilu, a následně by byly výsledky zaznamenávány v tachografu. Práce Komise v této oblasti jsou natolik důležitá, že mohou omezit problém přetížených vozidel v celé Evropě. Údaje z Výzkumného ústavu silnic a mostů (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) ukazují, že dokonce i každé třetí vozidlo pohybující se po polských silnicích váží více než je stanoveno předpisy – říká Piotr Żółty ze společnosti INELO, která je členem CORTE.

 

Dalším předmětem, který Evropská komise řeší v rámci boje proti nekalým praktikám řidičů, je plombování systému tachografů ve vozidlech. V současné době je zabezpečováno pouze čidlo pohybu a tachograf, bez zohledňování kabeláže systému. Spoustu pochybnosti vzbuzuje i nedostatek jednotných pokynů týkajících se samotného procesu plombování, který může být odlišný v závislosti na typu a značce vozidla.

 

Podle předběžných plánů Evropské komise by se návrh nového, jednotného systému plombování měl časově shodovat s povinností montáže inteligentních tachografů do nákladních vozidel. Jde o iniciativu pro zlepšení práce kontrolních inspekcí v celé Evropě a ztížení řidičům případných porušení předpisů. Podle údajů poskytnutých zástupcem dánské policie se počet zjištěných manipulací spojených s tachografy neustále zvyšuje a v loňském  roce překročil dvojnásobek počtu manipulací z roku 2015  – doplňuje Piotr Żółty.

 

Důležitou změnou v oblasti tachografů a jejich výměny nebo opravy může být i směrnice, na které pracuje Evropská komise už dva roky. Od října 2012 mají dopravní podniky povinnost montovat v tachografech čidla pohybu nejnovější generace. Nicméně jsou problematické situace, kdy dojde k poškození pouze čidla pohybu. V předpisech není totiž upřesněna otázka, zda může být daný prvek při opravě nahrazen tímtéž modelem, nebo musí být vyměněn za novější verzi.

 

Používaná praxe se liší v závislosti na interpretaci předpisů automobilovými dílnami. V extrémních případech byly na dopravce kontrolované francouzskou silniční inspekcí ukládány pokuty ve výši až do několika set eur. Evropská komise však rozhodla, že při výměně pouze jednotlivých prvku, nikoli celého tachografu, použije se stav věcí, který platí při první registraci vozidla. Pokud bylo v tuto chvíli instalováno v automobilu čidlo starší generace, může se znovu použít při případné opravě – vysvětluje Żółty.

 

Směrnice Evropské komise začne automaticky platit ode dne jejího zveřejnění. Podle předběžných plánů orgánu by to mělo být ještě v tomto pololetí.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl