07 Kvě 2019

EUROPOSLANCI ODHLASOVALI ZAVEDENÍ TACHOGRAFŮ DO MINIBUSŮ A MIKROBUSŮ

Ještě neutichly ozvěny už odhlasovaného Balíčku mobility, který zavádí důležité změny pro dopravce, a na horizontu se objevuje další revoluce v dopravě. Kromě těžké dopravy se europoslanci zabývali předpisy upravujícími silniční dopravu do 3,5 tuny.

 

Evropský parlament projednal Nařízení č. 561/2006, díky němuž právní předpisy týkající se doby řízení, odpočinků a přestávek, které se dříve vztahovali pouze na přepravu vozidly s přípustnou celkovou hmotností nad 3,5 tuny, budou se vztahovat i na vozidla s přípustnou celkovou hmotností nad 2,4 tuny, která jsou používána v mezinárodní dopravě. Jde o další krok směrem k harmonizaci předpisů na trhu silniční dopravy. Legislativní práce při projednávání návrhů změn již nějakou dobu probíhají a byly diskutovány mj. na zasedáních mezinárodní konfederace The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement (CORTE), kde byla největší pozornost věnována povinnosti instalovat tachografy do minibusů, mikrobusů a vozidel nad 2,4 tuny, jakož i právním úpravám týkajícím se odpočinku řidičů. Jak změny nařízení EU z 10. ledna 2019, které již byly zmíněny v nařízení č. 165/2014, tak i poslední návrhy na změnu nařízení č. 1072/2009 v oblasti výkonu povolání dopravce, byly signálem změn, jejichž cílem je dosažení situace, kdy budou přístroje zaznamenávající pracovní dobu zavedeny do vozidel s hmotností nižší než 3,5 tuny.

 

Podle změn přijatých Evropským parlamentem, musí být do každého používaného v mezinárodní nákladní dopravě vozidla, jehož přípustná celková hmotnost včetně přívěsu nebo návěsu přesáhne 2,4 tuny, instalován digitální tachograf. Kromě toho bude řidič muset mít kartu řidiče, která bude vydána na jeho jméno a na níž se budou ukládat všechny činnosti, jako např. doba řízení, jiná práce, pohotovost a stání.

 

Právní úpravy týkající se povinnosti instalovat tachografy byly formálně odhlasovány. Přijme-li Rada Evropské unie Balíček mobility, pak se tachografy v minibusech a mikrobusech stanou revolucí v mezinárodní silniční dopravě. Bez ohledu na to, polští řidiči minibusů a mikrobusů, kteří jezdí na Západ, by si měli už teď pamatovat, že v mnoha evropských zemích jsou předpisy o pracovní době řidičů mnohem přísnější a přísněji vymáhány, a to samozřejmě i pro vozidla do 3,5 tuny. Například ve Francii v souladu s nedávnou aktualizací pokynů k právním předpisům týkajícím se pracovní doby jsou všichni řidiči (včetně zahraničních) povinni zaznamenávat odpracované hodiny a dobu odpočinků v Knize kontrol (Livert individuel de contrôle), přičemž to může být i jiný dokument potvrzující pracovní dobu. Pokud takový dokument není, hrozí vysoké pokuty, a to od 90 až do 750 eur – komentuje expert OCRK (Celopolského centra zúčtování řidičů) Łukasz Włoch.

 

Zaváděné požadavky související s tachografy ve vozidlech do 3,5 t mají řešit otázky týkající se zúčtování práce řidičů minibusů a mikrobusů, které vzbuzují pochybnosti, a měly by rozhodně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Řidiči minibusů a mikrobusů budou moci pracovat na základě jednotných standardů, které odstrání případné podvody, což by mělo pozitivně stimulovat trh práce v odvětví dopravy a spedice.

 

Problém je důležitý, protože se může jednat až o 100 tisíc vozidel. V první řadě jde o otázku bezpečnosti silničního provozu, ale má to také sociální rozměr, tj. personální a mzdový, protože když zapisovací přístroj není, významně to ztěžuje výpočet hodinových sazeb a zúčtování doby odpočinku – říká Łukasz Włoch, OCRK.

 

Bohužel, je tu i druhá strana mince. Některé předpisy EU týkající se uchovávání dokumentace jsou formulována dosti drakonicky a mohou mít negativní dopad na administrativní část práce dopravních podniků. Zbývá nám čekat na další vývoj situace.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl