06 Srp 2021

Druhá část oficiálního vysvětlení EK k balíčku mobility

Evropská komise zveřejnila druhou část oficiálních otázek a odpovědí týkajících se výkladu ustanovení balíčku mobility. První studie byla zpřístupněna na oficiálním webu Evropské komise ve všech úředních jazycích EU, včetně polštiny, v únoru letošního roku.

 

Komentáře se týkají především otázek souvisejících s pravidly, která vstoupila v platnost již od 20. srpna 2020 – zejména pokud jde o týdenní dobu odpočinku. Evropská komise nerozptýlila všechny pochybnosti o výkladu těchto předpisů. Ve zveřejněných odpovědích lze mj. přečíst, že:

– náhrady za dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku by měly být vybrány vcelku před uplynutím šesti 24hodinových časových úseků od skončení posledního zkráceného týdenního odpočinku,

– dodatečné doby odpočinku přesahující 24 hodin, během uplatňování odchylky týkající se dvou po sobě jdoucích zkrácených týdenních dob odpočinku, nevyžadují náhradu,

– v případě jízdy v osádce lze využít pracovní pohotovost jako přestávku během nepřetržité jízdy rozdělením na přestávky v délce 15 a 30 minut,

– zákaz čerpání pravidelného týdenního odpočinku v kabině vozidla (nad 45 hodin) se vztahuje i na samostatně výdělečně činné řidiče.

 

Celkově bylo v rámci druhé části otázek a odpovědí zodpovězeno 16 otázek. V tuto chvíli jsou odpovědi k dispozici v angličtině, brzy mají být však přeloženy i do dalších jazyků.  Otázky a odpovědi ve formátu PDF lze stáhnout z odkazu:

https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/qa_mobipack_part_ii.pdf

 

Je třeba poznamenat, že si Evropská komise vyhrazuje, že soubor otázek a odpovědí byl připraven útvary Komise a není pro ni závazný. K výkladu práva EU je příslušný pouze Soudní dvůr Evropské unie. Bylo také oznámeno, že budou vysvětlení průběžně rozšiřována o další příklady.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl