31 Říj 2017

CORTE vnáší připomínky ohledně Silničního balíčku

Během posledního setkání, které se konalo v říjnu letošního roku konfederace CORTE debatovala mj. o konečné podobě unijních změn v rámci silniční dopravy, známých pod názvem Silniční balíček. Během setkání, členové CORTE vypracovali více než 20 poznámek, jejichž cílem je sjednocení plánovaných změn.

 

V říjnu se konal další sjezd CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement), jehož průvodním tématem byly plánované právní regulace v rámci Silničního balíčku. Představitelé CORTE sdělili své připomínky ohledně dokumentu zveřejněného 31. května tohoto roku Návrhy změn jsou výsledkem práce odborníků působících v rámci Calculation Rules Working Group.

 

Říjnové setkání CORTE bylo shrnutím působení Calculation Rules Working Group. Tento tým se od června zabýval podrobnou analýzou Silničního balíčku. Tato práce nám umožnila připravit více než 20 návrhů změn, které mohou mít skutečný vliv na konečnou podobu dokumentu Evropské unie, a v konečném důsledku podpořit polské a mezinárodní dopravní podniky. Počítáme s kladným přijetím našich připomínek ze strany představitelů členských států – říká Małgorzata Stocerz, expert INELO, zasedající v Představenstvu CORTE.

 

Nejdůležitější otázkou, která se stala předmětem připomínek CORTE, je především příjem týdenní doby odpočinku. Plánované změny předpokládají povinný minimální příjem dvou regulérních a dvou zkrácených týdenních odpočinků v období čtyř týdnu.  Členové CORTE ale zjistili, že taková regulace může způsobit nejasnosti v průběhu verifikace  kontroly pracovní doby řidiče. Další záležitost, která může v praxi způsobit mnoho problémů, jsou nejasnosti v rámci  podávání hlášení o překročení státních hranic:

 

V současné době všechny útvary v případě silniční kontroly mohou ověřit data za posledních 28 pracovních dnů řidiče. Proto jsme v rámci Calculation Rules Working Group, dospěli k závěru, že zavedení návrhu Evropské komise ohledně přijetí týdenní doby odpočinku během čtyř týdnů namísto dvou týdnů může způsobit že během kontroly nebudou vůbec verifikovány. Další důležitou výzvou Silničního balíčku jsou také nejasná pravidla týkající se podávání zpráv o překročení státních hranic. Nutnost ručního zavedení těchto dat může způsobit potíže při zachování plynulosti dopravy. Z tohoto důvodu byly navrženy změny jejichž cílem je usnadnění práce řidiče a urychlení procesu registrace země. Pozornost byla také věnována omezené kapacitě karty řidiče a nutnost informovat řidiče, v případě, že nedojde k automatické registraci překročení státní hranice. Řada předložených návrhů upozorňuje na nutnost přesněji a jednoznačně formulovat předpisy, neboť praxe ukazuje, že tam, kde jsou problémy s jasností právních předpisů (jak pro podnikatele tak i pro kontrolní útvary), je snadná nevýhodná interpretace pro dopravní firmy a zbytečné pokuty. – shrnuje Małgorzata Stocerz.

 

Všechny připomínky vysvětlené během jednání budou ihned předány Evropské komisi. Vyjednávání v rámci konečného obsahu Silničního balíčku budou ukončeny do června roku 2018.

 

 

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl