11 Bře 2021

Budou dodatečné emise CO2 důvodem pro změny v balíčku mobility?

Dokonce 3,3 mil. tun CO2, 704 tun oxidů dusíku a 251 tun prachu ročně. Je to hodnocení dvou omezení – povinných návratů nákladních vozidel na základnu a omezení kabotáže, která vyplývají z balíčku mobility a měla by vstoupit v platnost v únoru příštího roku.

Tyto údaje pocházejí ze zveřejněných výsledků studií zadaných Evropskou komisí za účelem posouzení předpokládaných účinků výše uvedených změn.

 

19. února letošního roku předložila Evropská komise zprávu, z níž vyplývá, že povinnost navracení vozidla na jednu z provozních základen v zemi sídla dopravce nejpozději každých osm týdnů od opuštění této země přispěje v roce 2023 ke zvýšení emisí oxidu uhličitého ze silniční dopravy o 4,6%.

 

Je třeba připomenout, že již během jednání o balíčku mobility vyjádřila Evropská komise znepokojení nad tím, že dva výše zmíněné aspekty změn v platných předpisech týkajících se dopravy v Evropské unii jsou v rozporu s předpoklady Zelené dohody pro Evropu. Přesto posouzení dopadu těchto dvou ustanovení nebylo před přijetím balíčku provedeno. Evropská komise se proto zavázala provést komplexní posouzení jejich pravděpodobného dopadu na klima, životní prostředí a jednotný trh. Dokončené studie byly provedeny nezávislými konzultanty a zpřístupněny všem zúčastněným stranám – členským státům a Evropskému parlamentu.

 

Výsledky jasně ukazují, že povinnost návratu nákladních vozidel a omezení uvalená na kabotáž přinesou zvýšení emisí CO2 z dopravy, což je v rozporu s ambicemi  Zelené dohody pro Evropu.  Analýza ustanovení o povinném návratu vozidel podle uvedeného scénáře ukazuje, že by to mohlo přispět ke zvýšení počtu jízd, což by mělo v roce 2023 za následek dokonce 2,9 mil. tun dodatečných emisí CO2.  Ve studii zaměřené na omezení kabotáže se zároveň odhaduje, že zavedené ustanovení může přinést dalších 397 000 tun emisí CO2 a vést k potenciálním dlouhodobým negativním účinkům pro železniční a intermodální nákladní dopravu.

 

Pro srovnání, s přihlédnutím k výsledkům obou studií, tato dvě ustanovení by mohla přinést až 3,3 mil. tun dodatečných emisí CO2 ročně, což je srovnatelné s hodnotou celkových ročních emisí z dopravy v Estonsku.

 

Na základě údajů a výsledků studií si Evropská komise klade za cíl zahájit jednání s členskými státy, Evropským parlamentem a všemi zúčastněnými stranami o možných dalších postupech, s přihlédnutím k dosažení cílů Zelené dohody, řádnému fungování jednotného trhu a potřebě zajistit vysoké sociální standardy a dobré životní podmínky pro řidiče.

 

Během našich školení a webinářů jsme vás informovali, že se výše uvedené posouzení dopadů provádí, a také jsme vám doporučovali, abyste se zúčastnili průzkumu. Naši odborníci budou i nadále sledovat vývoj situace a informovat, zda budou dodatečné emise CO2 důvodem pro změny v balíčku mobility, jehož další ustanovení by měly vstoupit v platnost v únoru příštího roku.

 

Zprávy EK:

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/131db520-72ab-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72659808-7ec1-11ea-aea8-01aa75ed71a1

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl