04 Srp 2020

Balíček opatření v oblasti mobility zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie – známe přesná data platnosti nových předpisů

Dnes, 31. července tohoto roku, byly oficiálně publikovány nové předpisy balíčku opatření v oblasti mobility. Znamená to, že už za 20 dnů vstoupí v platnost změněná pravidla týkající se času jízdy a odpočinku!

 

Známe také čísla nových předpisů:

 

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006 (čas jízdy a odpočinku) a 165/2014 (tachografy) – většina nových pravidel bude platit už od 20. srpna 2020. Obzvláště se vyplatí věnovat pozornost povinnému návratu řidiče na základnu maximálně jednou za 4 týdny a novým pravidlům týdenních odpočinků.
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 (přístup na trh) – v tomto případě bude převažující část pravidel platit od února 2022. Především bychom pak měli zaměřit pozornost na nucený návrat vozidla na základnu každých 8 týdnů a 4denní zákaz kabotáže tím samým vozidlem v té samé zemi.
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) – měnící pravidla vysílání řidičů – většina pravidel bude platit také od února 2022. Mimořádnou pozornost je v tomto případě třeba věnovat definování, jaká přeprava podléhá vysílání, nutnost využívat plné kolektivní smlouvy a otázkám nemožnosti započítávat diety a paušály do minimální mzdy.

 

Úplný text nových právních aktů se nachází v Úředním věstníku EU:

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=PL

 

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl