07 Říj 2019

Balíček mobility – práce byly zahájeny

24. září (úterý) se ve Výboru pro dopravu Evropského parlamentu (TRAN) uskutečnilo hlasování o dalším osudu Balíčku mobility.

 

Balíček mobility – výsledky hlasování

 

Do další etapy prací postoupily všechny dokumenty, jež byly dříve odhlasovány Evropským parlamentem v prvním čtení. Jednotlivé prvky byly přijaty většinou hlasů:

  • týkající se vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy – rozdělení hlasů: 28 hlasů pro, 16 proti, a 3 se zdrželi hlasování;
  • týkající se maximálních dob přestávek, odpočinku, řízení – 30 osob bylo pro, 15 proti, 2 se zdrželi hlasování;
  • týkající se přístupu k dopravnímu trhu – 30 hlasů pro, 14 proti, 2 se zdrželi hlasování.

 

Balíček mobility – Trialog

 

Tím oficiálně začínají interinstitucionální jednání  (Trialog) o předpisech přijatých Parlamentem.

 

Po delší přestávce vyplývající z volebního období začala finalizace prací na ustanoveních Balíčku mobility. Převaha hlasů „pro“ ukazuje, že po volbách se jen málo změnilo, pokud jde o poměr sil v Parlamentu. Stanovisko Evropské komise představené už po hlasování v Evropském parlamentu, směřující ke zmírnění předpisů, bylo, lze říct, zcela ignorováno. Nyní nastal čas pro Radu EU, která před přijetím rozhodnutí o dalším osudu Balíčku povede celou řadu schůzek s Evropskou komisí a Evropským parlamentem v rámci tzv. „trialogu“, aby nedošlo k prodloužení legislativního postupu. Bude to poslední šance na zmírnění nebo odstranění nepříznivých pro polskou dopravu návrhů. Z pohledu polského dopravce výsledky dnešního hlasování rozhodně nejsou dobrou zprávou – komentuje Kamil Wolański, expert OCRK.

 

Zdroj: https://twitter.com/ep_transport

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl