21 Úno 2020

Balíček mobility – další krok za námi, známe plánované lhůty

Dne 20.2.2020 se uskutečnila další schůzka, na níž Rada EU potvrdila politickou dohodu týkající se Balíčku mobility, který byl přijat během jednání (trialogů).

 

Je načase první čtení v Radě EU

Po schválení dohody nastal čas na první čtení v Radě EU, což bude pravděpodobně jen formalita. Je zajímavé, že navzdory skutečnosti, že se první čtení ještě neuskutečnilo, bylo navrženo datum posledního hlasování o Balíčku mobility v Evropském parlamentu, které bylo v harmonogramu TRAN stanoveno na červen letošního roku.

 

Co to znamená?

Pokud EP s konečnou platností schválí Balíček mobility, pak první změny podle nařízení 561/2006 vstoupí v platnost 20 dnů od jejich zveřejnění, tj. na přelomu června a července. Z hlediska dopravního podniku se zdají být nejdůležitější: povinný návrat řidiče domů každé 4 týdny a nové podmínky pro čerpání dvou po sobě jdoucích zkrácených týdenních dob odpočinku. Na zbývající změny bude přípravné období delší – nejméně 18 měsíců ode dne zveřejnění předpisů.

 

Může být Balíček mobility zablokován?

Zablokování Balíčku mobility, i když se to zdá nemožné, je pravděpodobné. Největší odhodlání, aby k tomu došlo, prokazují země střední a východní Evropy, pro které jsou předpisy nepříznivé. Jedná se o aktivity na různých úrovních – počínaje přesvědčováním europoslanců, přes podávání oficiálních výhrad, až po stížnosti na SDEU. Nejvíce pochybností vzbuzují ustanovení týkající se přístupu na trh, tj. povinný návrat vozidla do základny podniku (v zemi jeho sídla) každých 8 týdnů a čtyřdenní zákaz kabotáže v téže zemi s týmž vozidlem. Jedním z argumentů proti těmto ustanovením je neexistence hodnocení následků, které se projevují zvýšeným počtem prázdných jízd a mohou mít negativní dopady na životní prostředí, což není v souladu s politikou EU a tzv. Green deal. EK oficiálně prohlásila, že navzdory výhradám mohou být ustanovení balíčku schválena, a v průběhu 18 měsíců před jejich vstoupením v platnost bude provedeno hodnocení jejich negativního dopadu na životní prostředí, což případně povede k zavedení dalších změn.

 Zbývá jen čekat na další vývoj situace. O všech změnách vás budeme informovat.

 

Předpokládaný další legislativní proces balíčku mobility

https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html#step1

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl