11 Čvn 2018

Balíček mobility a inteligentní tachografy – CORTE vznáší připomínky

Mezinárodní konfederace The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement (CORTE) se opět sešla na svém zasedání v Bruselu.

Dvoudenní schůze byla věnována tzv. inteligentním tachografům, které mají být od června 2019 instalovány do všech nových nákladních vozidel, jakož i návrhům týkajícím se Balíčku mobility.

 

CORTE je jednou z  nejznámějších mezinárodních dopravních platforem, která vznikla v roce 2004 z podnětu zástupců výkonné moci z několika zemí Evropské unie. Jejím hlavním cílem je sdružovat lidi a organizace z Evropy i mimo ni, zodpovědné za silniční dopravu, bezpečnost a ochranu silničního provozu.  Na poslední schůzi CORTE, která se konala koncem května, byla věnována zvláštní pozornost předpisům souvisejícím s tzv. inteligentními tachografy. Zástupci konfederace zdůrazňují, že výrobci nákladních automobilů potřebují nejméně 6 měsíců k zavedení nových technologií. Proto je mimořádně důležité rychle dokončit práce související s přípravou nového systému zabezpečení, strukturou dat a novými kartami k tachografům.

 

Výrobci tachografů a nákladních automobilů mají stále méně času proto, aby se přizpůsobili novým předpisům. Zároveň se stále objevují další návrhy změn. Vzhledem k vysoké složitosti systému by však implementace jakýchkoliv modifikací vážně ohrozila zavedení nových tachografů ve stanovené lhůtě. Zpoždění v kterékoli oblasti může mít za následek posunutí data připravenosti tachografů k montáži – říká Piotr Żółty, Hlavní expert, zastupující společnost INELO v organizaci CORTE.

 

Další připomínky k balíčku mobility

 

Během setkání účastníci rovněž projednali další návrhy změn, které byly nahlášeny v rámci prací na Balíčku mobility probíhajících v Evropském parlamentu. Největší pozornost byla věnována povinnosti montovat tachografy do minibusů, mikrobusů a vozidel nad 2,4 tuny, jakož i navrhovaným právním úpravám týkajícím se odpočinku řidičů.

 

Jednou z důležitějších změn, které se objevily během jednání, je povinnost instalovat tachografy do vozidel do 3,5 t, tj. minibusů a mikrobusů. Tento požadavek by se měl vztahovat pouze na minibusy a mikrobusy v rámci mezinárodní dopravy, jejichž hmotnost přesahuje 2,4 tuny.  Objevila se také myšlenka o osvobození od povinnosti montovat tachografy do vozidel nad 44 tuny, které jsou používány hlavně pro výstavbu silnic a dopravní infrastruktury – dodává Piotr Żółty.

 

Účastníci  se také zabývali otázkou nekonzistentních předpisů týkajících se doby odpočinku řidičů. Členové CORTE upozornili na navrhovaná odlišná pravidla v případě týdenní doby odpočinku řidičů v přepravě zboží a v osobní přepravě. V současné době musí být týdenní doba odpočinku čerpána v poměru alespoň jedna běžná doba odpočinku a jedna zkrácená dobu odpočinku ve dvou po sobě jdoucích týdnech. V Balíčku mobility se objevil návrh, aby mohly být doby odpočinku čerpány dle modelu: nejméně dvě běžné doby odpočinku a dvě zkrácené doby odpočinku ve čtyřech po sobě jdoucích týdnech, což by zvýšilo flexibilitu pracovní doby řidičů. Během jednání v Evropském parlamentu bylo však navrženo, že by se měl nový způsob vztahovat pouze na přepravu zboží, a současný na vypořádání pracovní doby při přepravě osob.

 

Upozornili jsme na skutečnost, že takový způsob vypořádání pracovní doby způsobí vážné problémy s její kontrolou. Řidič může totiž střídavě přepravovat jak zboží, tak i lidi. V takovém případě bude velmi obtížné určit, podle jakých pravidel by měla být jeho pracovní doba vypořádána – vysvětluje Piotr Żółty.

 

V průběhu schůze CORTE byla projednána většina návrhů zaznamenaných během jednání. Je významné, že se mnohé z nich objevily z podnětu evropských sdružení dopravních podniků.

 

V současné době jsou doby odpočinku čerpány dle modelu 45 minut nebo 15 plus 30 minut nejpozději po 4,5 hodinách řízení. Bylo navrženo, aby se přestávka mohla rozdělit do 3 částí v délce trvání 15 minut každá, přičemž by by se přestávka během prvních dvou hodin řízení nezohledňovala. Bylo také navrženo, aby mohla být pravidelná týdenní doba odpočinku přerušena přepravou trajektem, pokud její nepřerušená doba trvání činí alespoň 24 hodiny. Je to důležité pro řidiče, kteří využívají velmi dlouhé plavby a tráví více než jeden den na trajektu. Konečná verze Balíčku mobility je neustále projednávána na schůzích Parlamentu, a práce na něm současně trvají i na zasedáních Rady. Dokument se souhrnem vypracovaných CORTE připomínek bude Evropskému parlamentu předán ještě v červnu – dodává Piotr Żółty.

 

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl